PLAHVATUSLIK KASV ARMUS!

Meie kasv armus võib olla plahvatuslik, kui me suhtume positiivselt neisse, kes püüavad meid alandada või häbistada.

"Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu!" (Efeslastele 4:29-30). See sõna, mida Paulus siin kasutab "ülesehitamise" juures tähendab "maja ehitajat". See aga omakorda lähtub sõna juurest, mis tähendab "üles ehitama" või "püsti panema". Ehk lühidalt öeldes: igaüks, kes "ehitab üles", ehitab tegelikult Jumala koda, Tema kogudust.

Paulus annab meile teada kolmest tähtsast asjast, mis puudutavad neid sõnu, mida välja ütleme:

  1. Meie sõnad peavad ehitama üles Jumala rahvast.
  2. Meie sõnad peavad väljendama armulikkust teiste suhtes.
  3. Meie sõnad võivad kurvastada Püha Vaimu.

Ma saan üsna tugevalt puudutatud, kui loen teatud "vaimulike hiiglaste" elulugusid minevikust. Need jumalakartlikud naised ja mehed omasid taevalikku meelsust – nad uurisid pidevalt Jumala Sõna, palvetasid sagedasti ja igatsesid kasvada armus. Kuid mis mind veelgi enam hämmastab nende inimeste elude juures, ei olegi niivõrd nende pühendumine Kristusele või nende palvete intensiivsus, mis ühest küljest on muidugi kõigi nende tegevuste vaimuviljad, kuid...Ma olen avastanud ühe ühise joone kõigi nende vaimulike hiiglaste juures ja see on, et: nende peamine igatsus oli kasvada armus ja südame puhtuses, millest võiks voolata Jumala pühadus. "Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil." (Matteuse 12:34)

Ma kasvan armus, kui ma otsustan elada teistele ja mitte iseendale. See kasv peab saama alguse mu enda kodust, kus ma peegeldan nii oma abikaasale kui lastele pidevalt kasvavat Kristuse sarnasust. Minu kodust peab saama pinnas, kus kõik probleemid ja arusaamatused saavad ületatud tänu minu valmisolekule loobuda kiusatusest, mis väidab, et "minul on alati õigus".

Asjaolu, et "mul ei pea olema alati õigus", on aidanud mul nautida Jumala armust lähtuvat väge rohkem kui eales varem. Kõik vastuväited, kõik nn."õigused" haihtuvad kui uttu, kui me püüdleme pigem selle poole, et ehitada üksteist üles kui selle poole, et võita iga hinna eest mõni mõttetu vaidlus.

Kasvagem siis suureks – armus!