ILMUTUS JUMALA ARMASTUSEST

Võime läbi kogu Piibli kuulda paljude jumalasulaste imelisi sõnu nagu: „Te Jumal on armuline, lahke, kiire andestama, täis heldust ja aeglane vihastama.“ Jumala headusest ja heldusest räägivad ikka ja jälle ka sellised suured mehed nagu Mooses, Joona, Taavet, prohvetid ja apostel Paulus. (vt 2 Moosese 34:6, 5 Moosese 4:31, Joona 4:2, Joel 2:13, Roomlastele 2:4).
Osa kristlasi võib üllatuda sellest, et Mooses rääkis Jumala heldusest. Oli ju Mooses eelkõige tuntud kui käskude tooja, kes manitses inimesi järgima Jumala seadusi. Ta hoiatas inimesi, et kui nad ei keelduvad elamast õiget elu, ootab neid ees kohtumõistmine. Ometi oli Moosesel ka suur ilmutus Jumala headusest ja heldusest. Kuidas ta aga õppis tundma seda Jumala külge? Jumal ise ilmutas seda talle oma ligiolu pilves: „Ja Issand laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis Issanda nime. Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: „Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu…!” (2 Moosese 34:5–7).
Isegi, et Mooses jagas hoiatusi kohtumõistmise osas, ei unustanud ta kunagi seda olulist aspekti Jumala loomuse kohta. Seetõttu õhutas ka Mooses rahvast: „Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei jäta sind maha ega hävita sind, ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis.“ (5 Moosese 4:30–31).
See on see, mida Jumal tegelikult ütleb oma suhtlemiste kohta meiega keset me läbikukkumisi: „Vaadake kõiki neid kordi, kus olen tegelenud oma lastega. Nad on mind ikka ja jälle alt vedanud. Seejärel aga jälle hüüdnud mind appi ning sirutunud mu poole. Mu laste pisarad liigutavad alati mu südant. Kogen suurt kaastunnet, kui nad pöörduvad mu poole. See juba kord on mu loomuses - nende kannatused puudutavad mu südant.“