SU SÜDANTLÕHESTAV APPIHÜÜD

Usud sa, et Jumal on valmis tulema kiirelt ja lahendama su probleemi? See on üks koht, milles paljud kristlased põruvad. Nad teavad, et Jumalal on kõik, mida nad vajavad ja nad isegi tunnistavad, et Ta hoolib. Kuid kui Ta ei vasta nende appihüüule koheselt, mõtlevad nad kõikvõimalikele põhjustele, mida Ta pole valmis neid aitama.
Eelija rääkis Karmeli mäel täie kindlusega oma Jumalast. Ta pilkas Baali prohveteid, süüdistades ende jumalat oma laste eiramises:
„ Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes: „Baal, vasta meile!” Aga ei häält ega vastust…Aga lõunaajal Eelija pilkas neid ning ütles: „Hüüdke valjema häälega, sest ta on ju jumal! Vahest on ta mõtteis, on läinud kõrvale või viibib teekonnal? Vahest ta magab? Aga küllap ta ärkab!” Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid end mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama…aga ei häält, ei vastust ega tähelepanu.“ (1 Kuningate 18:26–29). Pane veelkord tähele neid sõnu: „Ei häält, ei vastust ega tähelepanu.“
See, mida Eelija siin kirjeldas, on täpselt sama, kuidas me süüdistame Jumalat. Me palvetame, me hüüame kõva häälega Jumala poole, kuid samas usume kõige täiega, et Ta ei võta meid kuulda. Me lahkume Jumala ligiolust – eemale oma salajasest palvekambrist – mõeldes, on Ta üldse pööranud tähelepanugi me appihüüetele?
Issand on alati valmis kuulma ja vastama meie appihüüetele. Mulle nii meeldib, mida Taavet Ta kohta ütles: „Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad…Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.“ (Psalmid 86:5, 7).
Jumal on valmis võtma kuulda su südantlõhestavat appihüüdu, mis toodud esile lapselikus usus.