JUMALA TEE

Rasked ja põletavad olukorrad võivad tekitada segadust. Taolistel aegadel hakkab me kannatamatus arutlema: „Jumal vist ikka ei mõelnud seda, mida mulle ütles. Või on ehk probleem minu võimes kuulda Tema häält. Võimalik, et kuulsin üldse valesti, mida Ta ütles. Sest kõik, mida tean, on see, et see, mida ma kuulsin ja see, milline on hetkeolukord, ei klapi omavahel kohe mitte.“
Kui Saul liikus edasi ilma Jumalalt juhtnööre saamata, oli tegu puhtalt loogikale ja arutlemisele tuginemisega, mitte usaldusega Jumala vastu. Pane tähele kõiki neid vabandusi, mida ta prohvet Saamuelile oma käitumise kohta tõi: „Kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks, vilistid aga kogunesid Mikmassi, siis ma mõtlesin: Nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Gilgalisse, aga mina ei ole veel Issanda palet leevendanud. Siis ma söandasin ja ohverdasin põletusohvri.” (1 Saamueli 13:11-12). Saul haaras ohjad enda kätte, kasutades ära ainsa valikuvõimaluse, mis tal mõistuspäraselt oli. Kuid see kõik lõppes vägagi kurvalt.
Ootamise teema on nii oluline, et leiame selle kohta viiteid läbi kogu Jumala Sõna. Jesaja kirjutab: „Ja sel päeval öeldakse: „Vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest.“ (Jesaja 25:9). „Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale sinu, kes tema ootajale  seesugust võiks teha.“ (Jesaja 64:4) 
Mu armsad – Jumal teed pole selle maailma teed. Ainus viis, kuidas saada osa jumalikust kogemusest, on oodata kannatlikult ja usus Tema järel. Taoline jumalik kogemus saab osaks neile, kes elavad lähedases suhtes Jumalaga: „Vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.“ (Roomlastele 5:3-4).