PIISAVALT ARMU

Piiblis on öeldud Moosese aja kohta: „Nelikümmend aastat toitsid sa neid kõrbes, neil ei puudunud midagi, ei kulunud nende riided ega paistetanud jalad…nad elasid hästi sinu suure headuse tõttu.“ (Nehemja 9:21, 25). Tunned sa ka rõõmu Issanda headusest enda vastu? Või oled pigem see, kes sosistab vaikselt oma südames: „Jumal pole olnud hea mu vastu. Nii paljud asjad mu elus on jäänud lahtiseks ja mu palved pole leidnud vastuseid.“
Kui Jumal suutis viia kolm miljonit iisraellast turvaliselt läbi kõrbe, arvad sa siis tõesti, et Ta ei suuda sinu eest hoolt kanda? Sa võid isegi imetleda seda, kuidas Ta kaitses ja varustas iisraellasi, kuid vaadates oma elu peale, mõtled: „Vaene väike mina.“
Iisraellased polnud kunagi veendunud, et usaldades täielikult Jumalat, saavad kõik nende vajadused kaetud. Nii et selles mõttes polnud nad midagi nii püha rahvas. Hoopis vastupidi. Nad olid sõnakuulmatud, nahaalsed ja ebajumalaid kummardavad. Isegi Mooses ütles neile: „Alates ajast, mil olen teid tundnud, olete alati olnud tagasilangemise poole kiiva.“
Ja ometi, niipea, kui need samad iisraellased hüüdsid Jumala poole, Ta tuli ning vastas nende appihüüule, olles armuline nende vastu. Kas sa siis tõesti arvad, et Jumal ei vastaks meile, kes oleme jätnud kogu ebajumala teenistuse ja igatsenud Ta järgi täie innukusega? Sul on ehk raske seda uskuda. Sügaval oma sisimas pole sa kindel, et Jumalal on kõik, mida vajad ja et Ta toob selle esile. Süüdistad Teda kogu oma väe ja meelevalla varjamises su eest, millega Ta saaks täita su vajadusi.
Mis iganes su probleem ka poleks, või ükskõik, kui keerulisest labürindist sa end hetkel ei leiaks – kui ootad ustavalt Jeesuse järele, annab Ta sulle ka piisavalt armu, tarkust ja tunnetust, kuidas hetke katsumusega toime tulla. Sest Ta on alati sillutanud tee neile, kes Teda täienisti usaldavad. Nii teeb Ta seda sama sinugi heaks.