RELIGIOONI VIHKAMINE - Gary Wilkerson

​Kuna mu igatsus on, et kõik maailma rahvad võiksid kogeda Jeesuse reaalsust, kulutan ma ka üsna palju aega sellele, et rännata mööda ilma ringi ja kuulutada sellest. Koju jõudes aga on mu palve see, et iga kristlane võiks samuti tunda Jeesust!
Loodetavasti saite naljast aru, kuigi…tegu on vaid poolnaljaga. Meie elud Kristuse järgijatena ei peaks olema identifitseeritavad religioonina, vaid tuntavad konkreetse isiku – Jeesuse järgi. Neil kahel on suur vahe.
Piiblis on mainitud kolme asja, mis töötavad meie vastu meie suhtes Kristusega – maailm, meie lihalik loomus ja Saatan (vt Efeslastele 6:12). Mõtlesin ikka endamisi: „Miks seal küll religiooni ei mainita, kuna see töötab ju samuti meie suhte vastu Kristusega?“ ja siis mõistsin, et religioon on ju kõigis neis kolmes peidus!
Kasutades sõna „religioon“ pean ennekõike silmas religioossust. Seda, et me seame religiooni – oma teoloogilised uskumused ja tegevused – oma elu keskpunktiks, selle asemel, et seada sinna armastavat Jumalat. Sest tegelikult on ju Jeesus see, kelles me elame, oleme ja hingame, mitte mõni uskumuste või tegude süsteem.
Seda selliselt vaadates muutub religioon meie lihalikkuse väljenduseks, mis tähendab sel juhul ka me patust loomust. Meie lihalik loomus kasutab religiooni kui kaitsekilpi meeleparanduse ees, pannes meid end hästi tundma. Mu onu, Don Wilkerson, nimetab seda „kaitsekilbi langemiseks“. Äralangemine on see, kui inimesed langevad ära Jeesusest, pöördudes oma rõvedate pattude poole. Kaitsekilbi langemine tähendab aga langemist teises suunas - religiooni poole ja samuti eemale Jeesusest. Olgem ausad, religioosne olemine võib olla palju mugavam kui olla täis Jeesuse armastust. Sest olles juhitud Tema armastusest, võime jätta maailmale pisut hullumeelse mulje.
Ärge minust siinkohal valesti aru saage, kui ütlen, et peaksime vihkama religiooni. Mida selle all mõtlen, on see, et peaksime vihkama kõiki neid asju, mis viivad meid vaimsesse surma, selle asemel, et viia tõelise eluni Kristuses. Religiooni vihkamine ei tähenda oma lihaliku loomuse armastamist. See tähendab hoopis Jeesuse armastamist veelgi enam.