VANKUMATU TÕOTUS

Oodates usus Jumala järele, kuniks Ta tegutseb, peame uskuma, et Ta kuuleb me südame hüüdeid: „Vennad, võtke prohveteid, kes on rääkinud Issanda nimel…sest Issand on halastav ja armuline.“ (Jaakobuse 5:10-11). Meie pisarad ja ägamine liigutavad Jumalat hinge põhjani. Ta kuuleb me nuttu.
Jeesus on andnud meile nendeks lõpuaegadeks vankumatu tõotuse. Ta jättis meile aulise tõotuse, et kanda meid läbi neist pimedatest aegadest, millega maailm praegu silmitsi seisab. Ta ütleb kõigile, kes võtavad oma risti ja järgnevad Talle: „Et sa oled hoidnud minu ootamise sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid.“ (Ilmutuse 3:10). Ehk Jeesus ütleb teisisõnu: „Sa jäid kindlaks, kui maailm sind proovile pani. Sa ootasid rõõmuga, kuniks ma kõik välja töötasin. Seetõttu ka ajal, mil ümberringi valitseb suur segadus ja maailma pannakse proovile, hoian mina sind selle kõige eest. Sest sa oled juba tõestanud, et usaldad mind, mis iganes olukorrad ka ei oleks.“
Kristuse säravad tunnistajad lõpuaegadel on alandlikud inimesed, kes on kogenud Tema ustavust. Nad ainuüksi ei kuuluta: „Jumalal on kõik kontrolli all!“, aga nad on ka andnud Talle kogu kontrolli oma elude üle. Ja kõik nende ümber on näinud seda! Nende tunnistuse ilu tõmbab paljusid Issanda juurde ja nende tunnistus on järgmine: „Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale.“ (Psalmid 112:7). Aamen!