OODATES JUHTNÖÖRE

Saul andis Jumalale tähtaja! Ta küll ei öelnud seda välja, kuid oma südames oli ta otsustanud, et kui sõna taevast ei jõua kindlaks ajaks, teeb ta ise, mis iganes tarvis, et päästa olukorda. „Kui ta (Saul) oli oodanud seitse päeva, Saamueli poolt määratud ajani, Saamuel aga Gilgalisse ei tulnud, siis hakkas rahvas tema juurest laiali valguma. Siis ütles Saul: „Tooge mulle põletusohver ja tänuohvrid!” Ja ta ohverdas põletusohvri.“  (1 Saamueli 13:8-9). Saul liikus kannatamatult edasi, tegutsedes ise kui preester, tuues ohvrianni. Tal polnud aimugi, et Saamuel oli kohe, kohe nö nurga tagant saabumas. Kui prohvet kohale jõudis, tundis ta Sauli poolt toodud ohvri lõhna ja ärritus kuninga patuse kannatamatuse peale.
Olen kindel, et Saamueli hilinemine oli seotud sellega, et Jumal oli andnud talle kindla aja, millal saabuda. Sest see oli kui test, nägemaks, kas Saul usub, et Jumal on usaldusväärne. Jumal ise korraldas selle kõik, sest Ta tahtis anda Saulile õppetunni, kuidas sõltuda alandlikult Temast absoluutselt kõiges. Eriti veel aga rasketel aegadel. Saul aga põrus selles testis. Ta vaatas üha hullemaks minevate olukordade peale ja otsustas, et nende osas tuleb midagi ette võtta.
Kujutad sa end Sauli olukorras ette? Kuulen teda endamisi arutlemas: „Ma ei kannata enam seda otsustamatust. Jumal saatis mind, et teha Tema tööd, mistõttu olen valmis kasvõi surema selle nimel. Pean ma siis tõesti istuma siin käed rüpes ja tegema mitte midagi? Kui ma nüüd ei tegutse, väljub kõik kontrolli alt.“ Saul koges närivat vajadust tegutseda koheselt selles olukorras ja lõpuks sai kannatamatus temast võitu.
See on just see koht, kus meiegi oma suhtes Jumalaga vahel põrume. On aegu, kus me pole oodanud ära Tema juhiseid ja oleme haaranud ohjad enda kätte, kuna meile ei meeldi see ebakindel ja ärev tunne. Jumal aga ootab meilt täielikku sõltuvust Temast. Mis tähendab usaldamist, et Ta tegutseb meie heaks õigel ajal ja õiges kohas. Ühtlasi tähendab see ka kannatlikku ootamist Tema järel, kus pole maad mingile rahutusele, aga valitseb täis hingamine.