„NAD KISENDASID ISSANDA POOLE“

Piibel tõotab meile, et on täitsa võimalik mõista Jumala headust ja heldust. Kuid mis on selle võti? Kuningas Taavet ütles: „Kes tark on, see pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele!“ (Psalmid 107:43)
Taavet sai Jumala armulisest, andestavast südamest võrratu ilmutuse. Ta avastas selle ainuüksi tänu sellele, et vaatas, kuidas Jumal oli minevikus oma armsate lastega käitunud. Ta kirjeldas seda nii: „Neil oli nälg ja janu, nende hing nõrkes nende sees. Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema kiskus nad välja nende kitsikustest ning saatis nad minema õiget teed…Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele.“ (Psalmid 107:5-8) Kui Iisraeli lapsed taandasid end Jumalast, muutusid nad näljaseks ning januseks ja olid oma patu tõttu kadunud hinged. Kuid siis kisendasid nad Issanda poole ja mis juhtus? „Ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga.“ (Psalmid 107:9).
Kuid siis mässasid nad uuesti, langedes veelgi kaugemale Jumalast ja veelgi madalamale, kuniks loeme: „Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja…Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad.“ (Psalmid 107:19-20) Lõpuks oli Jumala rahvas omadega täitsa viimse piiri peale. Torm möllas kõige täiega ja nende hinged ägisesid vaevast: „Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka.“ (Psalmid 107:28-29).
Taavet reageeris sellele ilmutusele järgnevalt: „Vaata, kui kergelt saab Jumala süda liigutatud. Kui kiirelt Ta reageerib oma laste appihüüule! Tema halastusel pole otsa ega äärt.“
Mu armsad, te ei pea jätkama agoonias ja süütundes. Selle asemel minge Issanda ette, hüüdke Ta poole ja tunnistage üles kõik, mis tarvis. Ta on hell Isa, kes saab puudutatud igast te appihüüdest.