SINA TUNNED MIND

Issand küsib igaühe me käest: „Usud sa täie siirusega, et ma näen täpselt, mille all praegu kannatad?“
Ajal, mil seda sõnumit praegu loed, oled ehk läbi minemas millestki, mis vajab Tema sekkumist. Sinu probleemi olemus nõuab vastust.
Usud sa, et Jumal jälgib rõõmuga igat su liigutust, nii nagu isa, kes jälgib igat oma imikut? Usud sa, et Ta on tegutsemas kui armastav, hooliv Isa, kogudes kokku iga su pisara, kuuldes igat su ohet ja ümbritsedes sind kõige täiega? Sest see on just see, kuidas Piibel Teda kirjeldab: „Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole…Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.“ (Psalmid 34:16, 18). „Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.“ (Psalmid 103:13). Heebreakeelne tähendus sõnale „halastama“ on „kaisutama, armastama, kaastundlik olema“. Piiblis on öeldud, et Jumal kaisutab ja embab neid, kes Teda kardavad ehk kes Temasse usuvad. Seetõttu Ta ka ütleb: „Ma tean kõiki su mõtteid ja muresid. Tean igat lahingut, millega silmitsi seisad ja ma hoolin sellest kõigest.“
Taavet kirjutas sel samal teemal hästi tuntud kirjakoha: „Issand, sa…tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise, ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe - sina, Issand, tead selle kõik ära.“ (Psalmid 139:1-4).
„Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal! Kui väga suur on nende arv! Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva.“ (Psalmid 139:17–18).Ehk siis Taavet ütleb: „Jumal teab mu kohta kõike. Ta näeb igat mu liigutust ja mõtet. Kuhu iganes ma ka ei pööraks – Ta on juba seal.“