VÕIDUKA ELU SALADUS

„Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.“ (Juuda 20–21). Lugedes neid salme Juuda kirjast, kuulsin Jumala Vaimu mulle vaikselt sosistamas: „David, tahan et astuksid minu täie rõõmu ja armastuse sisse. Sul on õpetuslikult kõik paigas, kuid sa pole veel kogenud täit hingerahu, mis tuleb sellest, kui püsid minu armastuses. Oled siiani olnud vaid pahkluudeni sees, kuid sind ootab mõõtmatu ookean, milles ujuda.“
Piibel on täis tõdesid Jumala armastuse kohta, kuigi pean tõdema, et tuleb ette ka aegu, kus imestan, kuidas Ta üldse saab mind armastada? Küsimus pole selles, et kahtleksin Tema armastuses. Küsimus on pigem minus, et ma ei suuda omada stabiilset kindlust ja veendumust Tema armastuse kohta minu vastu. Ilmutus Jumala armastusest saab meile osaks siis, kui kogeme uuestisündi. Kui küsida enamuse kristlaste käest, mida nad teavad Jumala armastuse kohta enda suhtes, vastavad nad: „Ma tean, et Jumal armastab mind, kuna andis oma Poja, kes suri minu eest.“ Nad tsiteeriks sulle Johannese 3:16 „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“  
See on üks imeline hetk, kui mõistad seda tõde, et: „Jumal armastas mind juba siis, kui olin omadega hukas, nullseisus ja täiesti kaugel Temast. Ometi tõestas Ta oma armastust minu vastu ohverdades omaenese Poja mu eest.“
Jumala armastuse mõistmine on võti võidukaks eluks. Suurel hulgal inimesi muutuvad vaimselt külmaks, kuna nad on teadmatuses Jumala armastusest enda vastu. Nad ei tea, et nende suurim relv Saatana rünnakute vastu on olla täielikult veendunud Jumala armastuses, mis tuleb läbi Püha Vaimu ilmutuse.