KRISTUSE SAADIKUD - Gary Wilkerson

„Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!“ (2 Korintlastele 5:20). 
Kristuse saadikuks saamine pole miski, mille nimel hullupööra vaeva näha. Kui oled kristlane, oled juba ka misjonär. See ei tähenda seda, et sind peaks läkitatama kuhugi välismaale või mingeid evangeelseid kampaaniaid läbi viima. See missioon, millel oleme, kätkeb endas südant, mis armastab Jumalat sellisel moel, et igatseb näha ka teisi tulemas Tema juurde, saamaks osa Tema armastusest.
„Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! Te rändate läbi mered ja mandrid, et pöörata kas või üks oma usku, ja kui see sünnib, siis te teete temast põrgulise, kahevõrra niisuguse, kui te ise olete.“ (Matteuse 23:15). Jeesus ütleb siin: “Te käite ühest kohast teise, püüdes leida ühtki pöördunut ja kui te siis leiate selle ühe, saab temast halvem inimene kui te ise.” Ilmselgelt pole selle näol tegu eluterve evangelismiga!
Nii et missioon, millest teile täna räägin, ei puuduta vaid seda, mida me ütleme, millise heategevusorganisatsiooniga oleme seotud või kus käime. Meie fookus peab eelkõige olema sellel, kes me oleme. Sa oled misjonäriks oma emale ja isale. Sa oled misjonäriks oma lastele. Sa oled misjonäriks oma abikaasale. Sa oled misjonäriks oma naabrile.
See viis, kuidas oma elu elad, milline süda sul on ja millist evangeeliumi välja elad - kui see on mõjuvõimas, tungides ka su oma hinge ja muutes sind täiega – see kõik määrab ära ka taseme, kui palju saad muuta maailma enda ümber.