JUMALAL ON KONTROLL KÕIGE ÜLE

Kogu maailm on värisemas terrorismihirmu ja muude rahutuste ees, mis üle maailma tänapäeval aset leiavad. Iga päev algab uute uudistega kusagil asetleidnud hävingust. Mõned olukorra jälgijad on öelnud, et oleme tunnistamas oma silmaga III-Maailmasõja algust.

Mitte-usklikud inimesed hakkavad üha enam arvama, et nimetatud olukorra suhtes pole ühtegi lahendust; et kõik on liikumas kaose suunas, kuna puudub ”kõike-haldav-valitsus”. Kuid Jumala rahvas arvab teisiti. Me teame, et kartuseks pole põhjust, kuna Piibel kinnitab meile ikka ja jälle, et Jumalal on kontroll kõige üle. Mitte midagi ei juhtu siin ilmas ilma Tema teadmata või loata.

Psalmist kirjutab: ”Sest Issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid.” (Psalmid 22:28) Nõnda samuti kuulutab ka prohvet Jesaja kogu maailmale: ”Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad!” (Jesaja 34:1) Ehk teisisõnu: ”Kuulake rahvad ja pange tähele, sest mul on midagi väga tähtsat öelda teile selle maailma Looja kohta.” Jesaja ütleb, et kui Jumala meelepaha tõuseb rahvaste ja nende sõjavägede vastu, on Tema ise see, kes juhib neid hävingusse.

”Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel...Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus...et see on tema, kes istub maasõõri kohal, mille elanikud on nagu rohutirtsud...Kellega te siis võrdlete mind ja kelle sarnane ma olen?.” (Jesaja 40:15,17,22,25)

Seejärel räägib Jesaja aga Jumala rahvaga, kes on vintsutatud ja mures maailma sündmuste pärast, andes neile nõu ja öeldes: ”Tõstke oma silmad taeva poole ja pange tähele miljoneid tähti. Teie Jumal on loonud need kõik ja andnud nime igale ühele neist. Kas siis teie pole talle kallimad kui taevatähed? Seepärast ärge kartke!”

Me peame teadma, et taevas on üks kaart; üks plaan, mille Isa on valmistanud kogu ajaloo tarvis. Tema teab igat algust ja lõppu. Keset selle plaani täitumist peaksime me küsima iseendilt: “Kus on Jumala pilk keset seda kõike?” Kohe kindlasti ei ole see maailma diktaatorite ja nende ähvarduste peal! Piibel kinnitab meile, et metsikute valitsejate pommid, sõjaväed ja võim ei tähenda Jumala jaoks mitte kui midagi. Ta naerab nende üle otsekui tolmukübemete üle ja puhub nad lihtsalt laiali. (Jesaja 40:23-24)