PÜSI VANKUMATU JA KINDLANA

Jesaja 49 põhjal me näeme, et Jumal on teadlik kõigist su lahingutest. Ta on läinud neist läbi juba enne sind. Seeõttu ei ole see ka mingi patt vahel mõelda, et su töö on luhta läinud või tunda end mahasurutud ja läbikukkununa tänu purunenud ootustele. Jeesus ise koges neid samu asju ja oli siiski patuta.

Samas aga on väga ohtlik lasta neil põrgulikel valedel põletada ja lausa mädandada oma hinge. Jeesus näitas meile teed, kuidas saada vabaks sellest rusutusest, öeldes: ”Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures.” (Jesaja 49:4) Heebreakeelne tähendus sõnale ”õigus” tähendab ”otsust”. Ehk tegelikult ütleb Jeesus siin, et: ”Lõplik otsus on mu Isa kätes ja ainuüksi Tema suudab õiglaselt hinnata kõike, mida ma olen teinud ja kui efektiivne ma olen olnud.”

Jumal julgustab sind selle salmi kaudu, öeldes: ”Lõpeta isiklike otsuste langetamine oma tööde üle, mida sa minu heaks oled teinud! See pole sinu rida anda hinnanguid oma efektiivsusele ja sul pole vähimatki õigust pidada end läbikukkujaks! Sul pole veel aimugi, millist mõju sa oled avaldanud ja sul pole ka nägemust õnnistustest, mis on sinu poole teel.” On selge, et me ei saa paljusid neid asju teadma enne kui alles igavikus, Tema ees seistes.

Jesaja 49 peatükis kuulis Jeesus Isa nii mitmeid kordi ütlevat: ”Jah, Iisraeli rahvas ei ole veel kokku kogutud. Jah, ma olen kutsunud sind, et tuua kokku kõik suguharud ja see ei ole juhtunud nõnda nagu sa seda ette kujutasid. Kuid see üleskutse on väga väike sellega võrreldes, mida ma tahan sulle tuua. See pole võrreldav sellega, mis mul on juba pandud valmis su jaoks. Ma teen sind valguseks kogu maailmale ja sa saad tooma pääste kogu maale!” (vt.Jesaja 49:5-6)

Sel ajal, kui vaenlane on valetamas sulle, et kogu su töö ja vaev on olnud asjata ja et sa kunagi ei saa nägema oma ootusi täitumas, on Jumal valmistamas ühte suuremat õnnistust. Tal on paremad asjad varuks su jaoks, mis ületavad kõik, mida sa suudaks ettegi kujutada. Seetõttu ei pea me enam kuulama vaenlase valesid, vaid võime hingata Pühas Vaimus, uskudes, et Tema viib täide oma töö muutes meid rohkem Kristuse sarnaseks. ”Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.” (1 Korintlastele 15:58)