KÜMME KÄSKU

Enamus Ameerikast on teadlik, et Ameerika Ühendriikide ülemkohus on keelanud „Kümne käsu“ esitluse ükskõik, millises riiklikus kohtumajas. Nii suure kaaluga otsust on väga palju kajastatud ka meedias, kuid mida see korraldus endast tegelikult kujutab?

Kohtumaja on see paik, kus seadusi kehtestatakse. „Kümme käsku“ esindavad Jumala moraalset seadust, mis iialgi ei muutu ega paindu. Need on sama paigas kui gravitatsiooni seadus. Nende rikkumine on sama hea kui astuda üle kõrghoone katuseserva. Sa võid ju arvata, et see või teine seadus sinu puhul ei kehti, kuid hind, mida hiljem selle arvamise eest maksma pead, on väga kõrge.

Lihtsamalt öeldes: „Kümme käsku“ on igavesed seadused, mille Jumal on paika pannud selleks, et hoida ühiskonda hävitamast iseennast. Ja ometigi, kui hämmastav see ka poleks, paljud lihvimistöid pakkuvad firmad on hetkel ametis nii nende käskude kui Jumala nime „kustutamisega“ kohtumajade seinatahvlitelt või kivipõrandailt.

Milline värvikas pilt meie ühiskonna hetkeseisust! Need muutumatud seadused said algselt Jumala enda poolt kivisse raiutud ja nüüd kustutatakse neid sealt tänu inimeste poolt paikapandud seadustele.

Mõned kristlased ütlevad: „Kah nüüd asi! Me ju nagunii ei ela käsu või seaduste all! Mis siis tühjast kära teha?“ Tõsi, me ei ela Heebrea seaduste järgi, mis hõlmasid endas 613 täiendavat käsku lisatud Juudi rabide poolt. Küll aga elab iga kristlane Jumala moraalsete seaduste meelevalla all, mis kõik on kokku võetud „Kümnes käsus“.

Mind huvitab, mis võib toimuda Jumala mõtteis, kui need lihvijad Tema seadusi me kõigi silme all kustutavad? Mõned usklikud väidavad, et: „Me ei vajagi neid käske avalikult esitletutena. Peaasi, et nad on kirjutatud me südameisse!“ Kuid see pole see, mida Jumala Sõna ütleb. Pange tähele nende käskude nähtaval olemise tähtsust, kui Jumal need oma rahvale edastas:

„Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!...kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!“ (5Moosese 6:6-9)