UUS LOODU

„Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina...“ (Galaatlastele 2:20)

„Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.“ (2Korintlastele 5:17)

Sa võid öelda, et: „Ma tean, et ma olen Kristuses usu läbi. Ma saan aru, et ma olen uus loodu, kuid ometigi maadlen ma ühe oma kohutava harjumusega, mis tõmbab mulle täiega vee peale.“ Saatanale meeldiks veenda sind, et Jumal on sinu osas juba lootuse kaotanud. Ta tahab panna sind uskuma, et Jumal näeb sind su patus räpase ja väärtusetuna, kuid see kõik on vale. See, mida sa koged, on liha võitlus sinu sees elava Vaimuga ja see on tuttav kõigile usklikele. Ajal, mil sina oled keset oma lahingut, tahab Saatan veenda sind, et „vana mina“ on endiselt troonil.

Ükskõik, millises olukorras sa ka ei oleks, Jumala armastus sinu suhtes on vankumatu. Ta ei lakanud iialgi armastamast Aadama järeltulijaid, vaatamata nende kurjusele, ebajumala teenistusele ja lihalikele eluviisidele. Ta hoidis neid alal läbi ajaloo kuni viimse hetkeni, mil sekkus olukorda oma päästeplaaniga. Tänu ristile sai võimalikuks kogu Aadama soo lepitus.

Sa pead teadma, et sinu staatus Jumalas on rajatud vaid ühele asjale: sinu võidule, mis lähtub ristist. See võit ei ole seotud ühegi sinu hea teoga. Või nõnda nagu Paulus ütleb: „Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.“ (Roomlastele 8:8). Meie võit lähtub ainuüksi meeleparandusest, usust ja Jumala hoole usaldamisest. Meie asi on vaid seista kindlalt sellel positsioonil, mille Ta meile on armulikult Kristuses andnud. Tema Sõna kinnitab meile, et: „Sa võid küll vahel läbi kukkuda, kuid igakord, kui ma vaatan su peale, näen ma oma Poega Jeesust. Sa läbid selle lahingu võidukalt ilma ühegi süütunde –või hukkamõistuta.“