ALATI OLEMASOLEV ABI

Jumal on meile tõotanud, et: ”Keset teie raskusi – seistes silmitsi pideva kurjusega – saan mina olema pidevalt teie juures.” (vt.Psalm 46:1)


See fraas ”alati kohalolev” tähendab ”alati siin; alati kättesaadav; piiramatult ligipääsetav.” Ehk teisisõnu: Jumala kallis ligiolu on alati koos meiega ja meie sees. Ja kui Ta on pidevalt meie sees, siis Ta igatseb ka pideva osaduse järele meiega. Ta igatseb, et me räägiks Temaga ükskõik, kus me ka ei viibiks: tööl, pereringis, sõprade või uskmatutega aega veetes.


Ma keeldun aktsepteerimast Saatana valet, millega ta on petnud nii paljusid tänapäeva kristlasi, öeldes, et: Jumal ei räägi oma rahvaga enam. Vaenlane tahab panna meid uskuma, et Jumal on lubanud Saatanal kasvada tolle väes je meelevallas, kuid pole varustanud omaenda rahvast teda ületava meelevallaga. Mitte iial! Jesaja raamatus on öeldud, et kui vaenlane tulvab sisse kui võimas vetevoog, siis Issanda Vaim tõuseb tema vastu. Seetõttu ei oma vähimatki tähtsust, millega vaenlane meid ründab, sest Jumala vägi oma laste sees on alati tugevam kui ükskõik, millised Saatana rünnakud.


See kirjakoht Jesaja raamatus viitab tegelikult lipukandjale, kes ratsutas Iisraeli sõjaväe ees. Alati, kui Jumal oma rahva lahingusse juhtis, tegi Ta seda oma kindla seljataguse ja standardite taga. Nõnda nagu tänapäevalgi – Jumalal on auline taeva-armee, kes kõige ees sööstavad Tema lipu all lahingusse, olles iga hetk valmis laskma käiku Tema lahinguplaanid meie eest.


Sa võid küsida, et: ”Mil viisil aitab Jumal meid meie raskustes?” Tema abi saabub Püha Vaimu näol, kes elab meie sees ja toob esile Isa tahet meie eludes. Paulus korrutab meile ikka ja jälle, et meie ihud on Püha Vaimu templid. Meie oleme Jumala asupaigad siin maa peal. Me kordame seda tõde tihti oma ülistuslauludes ja tunnistustes, kuid ometigi ei võta nii paljud meist seda tõena. Me lihtsalt ei mõista seda väge, mis peitub selles tões. Sest kui me seda mõistaks ja sellest kinni haaraks, ei kogeks me enam iial hirmu ega kahtlusi.


Ka mina pole veel täiel määral seda ära õppinud. Isegi peale pikki aastaid jumalariigitöös, kogen ma ikka aegajalt kiusatust tunda midagi enne Jumala hääle kuulmist. Kuid Jumal ütleb: ”Sa ei pea ootama tunde selleks, et mind leida. Ma ju elan sinu sees. Ma olen koos sinuga nii ööl kui päeval.”


Pange tähele Taaveti tunnistust: “Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud;isegi öösiti manitsevad mind mu neerud. Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool.” (Psalm 16:7-8). Taavet kuulutab siin: ”Jumal on alati olemas mu jaoks ja ma olen otsustanud kanda Teda oma mõtetes. Ta juhib mind ustavalt nii ööl kui päeval ja ma ei pea iialgi enam olema segaduses.”