SEO END ELAVA SÕNAGA

Issand valitseb kogu loodu üle kõiges oma väes ja hiilguses. Tema seadused valitsevad kogu universumi – kogu loodust, kõiki rahvaid ja iga inimese käekäiku. Ta valitseb nii merede, planeetide, taevalike olendite kui kõigi nende liikumiste üle. Piibel ütleb meile, et: ”Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle...” (Psalmid 66:7) ”Issand on kuningas! Ülevusega on ta riietunud. Issand on riietunud, ta on vöötunud võimusega...Sinu aujärg on kinnitatud muistsest ajast, igavikust oled sina. Sinu tunnistused on väga ustavad...” (Psalmid 93:1-2,5)


Need psalmid on kirjutatud Taaveti poolt, kes tunnistab, et: “Jumal, sinu tunnistused – sinu seadused ja teod ja sõnad – need on kõik vankumatud ja täiesti usaldusväärsed.” Heebrea kirja autor kordab sedasama, kuulutades Jumala Sõna igaveseks ja muutumatuks: ”...seesama eile, täna ja igavesti.” (Heebrea 13:8)


Mõtle sellele: universumis toimivad seadused, mis eksimatult valitsevad asjade käigu üle. Mõtle kõigi nende seaduspärasuste peale, mis valitsevad päikese, kuu, tähtede ja maa liikumise üle. Kõik need taevakehad said pandud paika siis, kui Jumal ütles oma sõna ja sellest ajast alates nad ka liiguvad ja toimivad tuginedes seadustele, milled Jumal andis.


Uues Testamendis antakse meile mitmeid kordi teada, et see suur Jumal on meie Isa, kes tunneb kaasa oma lastele. Heebrea kirjas on öeldud, et meie haigetsaamised liigutavad Jumalat ja Ta kuuleb igat meie nuttu ja näeb igat meie pisarat. Samas aga öeldakse ka, et Ta on õiglane kuningas, kes mõistab kohut vastavalt oma seadustele. Ja Tema Sõna on Tema põhiseadus, hõlmates endas kõiki seaduslikke kraade, mille järgi õiglaselt kohut mõista. Kogu loodu üle mõistetakse kohut Tema muutumatu Sõna läbi.


Ehk lihtsamalt öeldes: me võime hoida Piiblit oma käes ja teada: “See raamat räägib mulle sellest, kes Jumal on. See kirjeldab Tema omadusi, loomust, tõotusi aga kohtumõistmist. Need on Tema seadused, mis on lähtunud Tema enda suust ja nende järgi Ta valitseb ning on. See on Sõna, mille külge Ta iseend on sidunud.”


Iga maine kohtunik on otsuse langetamisel seotud kehtivate seadustega. Jumal valitseb ja otsustab kõige üle tuginedes igavesele seadusele, milleks on Tema enda poolt rajatud Sõna. Kui Jumal midagi kehtestab, siis seda tuginedes oma elavale Sõnale – Sõnale, millega Ta iseend on sidunud.