JUMAL KASUTAB INIMESI

Jumal kasutab inimesi, et tuua kosutust ja värskendust teistele inimestele. Taoline teenistus läheb Talle lausa nii palju korda, et Ta pani prohvet Malaki rääkima sellest kui viimsete päevade kõige-enam-vajatud tööst. Malaki kirjeldab meile, kuidas tema päevil Jumala rahvas üksteist läbi julgustuse üles ehitas: Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat;” (Malaki 3:16)


Millal täpselt see kõik juhtus? Malaki sõnad tulid esile kõige metsikumal jumalakartmatuse ajal, mil ”õgardid” olid hävitanud suure hulga maa viljast. Jumala rahvas hakkas väsima ja mõtlema, kas elul koos Jumalaga on ikka mõtet? Nad mõtlesid: ”Meid on õpetatud, et see tuleb kasuks teenida Issandat, kuuletuda Tema Sõnale ja kanda kõiki koormaid. Kuid vaadates ringi meid ümbritsevate tõusikute ja kompromissile minejate peale, tundub, et nemad on palju õnnelikumad! Nad ajavad taga rikkust ja edu, elavad muretult ja naudivad elu kõige täiega!”


Püha Vaim aga hakkas varsti Iisraelis liikuma ja üsna peagi tuli jumalakartus kõigi Jumala-järgi-näljaste üle. Korraga hakkasid kõik iisraellased, nii noored kui vanad, üks-ühele misjonärideks. Tänu Vaimu puudutusele avasid inimesed end teineteisele, üksteist julgustades, kinnitades ja üles ehitades.


Ma olen veendunud, et Malaki sõna taolise teenistuse kohta on peegelpildiks ka tänasest päevast. Ta on andnud meile pildi Püha Vaimu väljavalamisest viimseil päevil, kus Jumala rahvas lõpetab tagarääkimise ja virisemise ning hakkab hoopis teenima teiste kosutamises. See sünnib nii telefoni kui kirja kui E-maili teel kui ka silmast silma kohtudes. Ja Jumalale on taoline teenistus väga meelepärane. Meile on öeldud, et Ta lausa kirjutab kõik need asjad üles. Iga sõbralik sõna, iga tehtud telefonikõne, iga saadetud kiri, iga püüe lohutada heitunuid, saab kirja pandud “mälestuste raamatusse”. Ja Piiblis on öeldud, et igaüks, kelle teod on seal kirjas, on Jumalale kallis: ”Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand (= inglise keeles: minu poolt loodud aarded) sel päeval, mille ma valmistan.” (Malaki 3:17)

Ole kui Tiitus kellegi jaoks, kes oma vaimus mahasurutud. Palu, et sul võiks olla süda, mis igatseb leida üles kõik haiged, et tuua neile tervist. Mõtle: sulle on antud kogu taeva vägi värskendamaks haiget saanud usklikke; kedagi, kes vajab lohutust, mille Jumal on andnud just täpselt sulle jagamiseks. Usu, et on olemas inimesi, kes vajavad sind ja Jumal tahab kasutada ka sinu mineviku kogemusi, et tuua neile kinnitust. Helista siis sellele inimesele juba täna ja ütle: ”Õde / vend, ma tahan paluda su eest ja julgustada sind. Mul on üks hea sõnum su jaoks!”