LASE OMA UHKUSEL MINNA JA SAA TÄIS PÜHA VAIMU

Nii Vanas kui ka Uues Testamendis langes Püha Vaim inimeste peale väga ebatavalistel viisidel. Ta raputas hooneid või pani inimeste keeled Teda kiitma – uutes keeltes -, mistõttu Püha Vaim võttis täie kontrolli kõige üle.

Nelipüha päeval tuli Ta võimsa tuulega ja tuld langes. Kui Püha Vaim tuleb, siis asjad saavad läbi raputatud. (vt.Apostlite teod 2:4 ja 4:11)

Ristija Johannes kuulutas: "Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega." (Luuka 3:16)

Armsad, Piibel teeb kogu loo väga selgeks. Kui Jeesus tuleb su juurde, siis Ta igatseb ristida sind Püha Vaimu ja tulega. Püha Vaim toob tule – punase, põletava, sissesööbiva armastuse Jeesuse vastu. Miks on nii paljud usklikud ühel hetkel kuumad ja järgmisel juba külmad, olles mitte kunagi tõeliselt pühendud ja "maha müüdud" Kristusele? On see ehk seetõttu, et nad keelduvad lubamast Jeesusel ristida end Püha Vaimuga?

"Ja kui ta (Püha Vaim) tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta..." (Johannese 16:8). Võib see olla, et need usklikud ei tunne mingit süüd, kuna nad pole lasknud Pühal Vaimul võtta eneses seda kohta, mis Talle kuulub? Sest Ta on kui Jumala mõõdupuu, mis paljastab kõik, mis ei vasta Jeesuse standarditele ja toob meid patu tunnetusele, andes samal ajal väe saada erinevaks sellest maailmast. On tõsi, et sel hetkel saab Temast ka meie Lohutaja, kuna olles paljastanud meie patu, annab Ta meile ka väe see koheselt hüljata. Ja see on tõeline lohutus!

Püha Vaim ei pane sind kunagi tegema midagi rumalat. Kuid Ta võib tulla su üle viisil, mis võib patuseid panna mõtlema, et sa oled purjus! Seetõttu pole Ta paljudes kogudustes ka teretulnud, kuna Teda peetakse liiga lärmakaks, ärritavaks ja etteäraarvamatuks.