PÜHA VAIM TEAB, MIDA TEEB

Püha Vaimu töö meie sees ei toimu mingi suvalise, umbropsu plaani järgi. Ta ei eksisteeri ainuüksi selleks, et aidata meil lihtsalt eluga toime tulla, kanda meid läbi kriiside ja olla koos meiega üksildastel hetkedel. Ta ei olemas vaid selleks, et korjata meid üles ja pumbata meisse veel veidi jõudu, et siis asetada meid tagasi võidujooksurajale.

Kõik, mida Püha Vaim teeb, on seotud selle põhjusega, miks ta üldse tuli – et viia meid koju kui ettevalmistatud pruuti. Ja seetõttu on kõik Tema teod seotud vaid selle ainsa eesmärgiga! Jah, Ta on küll meie Juhataja ja Lohutaja ja Jõud, kui me seda vajame, kuid...Ta kasutab igat vabastamist – igat Tema enese esiletulekut meie kaudu – selleks, et muuta meid veelgi enam sobivaks pruudiks.

Samuti pole Püha Vaim siin vaid selleks, et kinkida maailma erinevaid ande. Ei, igal Tema annil on oma kindel eesmärk. Pühal Vaimul on vaid üks sõnum: kõik, mida Ta õpetab, viib ühe keskse tõeni. Ta võib paista meist kui mitmetahuline säravaim aare, kuid iga tõekiir on mõeldud selleks, et tuua meid lähemale ühele ainsale tõele ja see on järgmine:

„Sa ei kuulu iseendale – sind on ostetud kalli hinna eest. Sind on valitud olema Kristuse kaasa ja Jumala Vaim on saadetud selleks, et ilmutada sulle tõde, mis vabastaks sind kõigist teistest armastustest. Tõde murrab iga patu ahelda ja tegeleb uskmatusega. Sest sa ei ole siit maailmast, vaid sa oled suundumas aulisele kohtumisele oma peiuga ja sind on valmistatud ette pulmalauaks. Kõik on valmis seatud ja ma valmistan sind ette! Sest ma tahan sind esitleda puhta ja veatuna, ühe kirgliku armastusega oma südames Tema vastu.“

See on Püha Vaimu töö – et ilmutada Jeesust kogudusele, et see võiks armuda Temasse. Sest see armastus on see, mis hoiab meid!