KUI SÕELUMISAEG SAABUB

Ja Issand ütles: „Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu!“ (Luuka 22:31)

Sa pead mõistma, et Saatan püüab sõeluda vaid neid, kes osutuvad ohtlikuks tema tööle. Ta ründab puud, millel on kõige suurem potentsiaal kanda vilja. Kuid miks püüdis ta siis luhvtitada Peetrust? Miks pingutas ta nii meeleheitlikult selle nimel, et Peetrust proovile panna? Peetrus oli kolm aastat ajanud välja deemoneid ja tervendanud haigeid. Samuti oli Saatan kuulnud Jeesust lubavat oma jüngritele ristimist Püha Vaimu tule ja väega, mis pani ta täiega värisema! Nüüd aga kuulis ta Jumala ülimast plaanist Peetruse elu kohta ja mõistis, et viimased kolm aastat pole võrreldavadki nende suurte tegudega, mis nii Peetrust kui teisi jüngreid alles ees ootavad. Olles võtnud Juudase juba rajalt maha, pidi ta leidma mingi vääratuse Peetruse sees, millele rajada oma lõks ja mille kaudu panna Peetruse usk kõikuma.

Võib-olla oled ka sina, nagu Peetrus tookord, sõela peal raputada ja luhvtitada ja sa küsid: „Miks mina?“ Kuid samas - miks ka mitte? Esiteks võiksid sa rõõmustada selle üle, et sul on selline kuulsus põrgus. Saatan poleks iialgi palunud Jumalalt luba sind sõeluda, kui sa poleks ületanud sõnakuulelikkuse piiri. Miks muidu pingutaks ta nii meeleheitlikult selle nimel, et sind hirmutada, kiusata ja vaevata ning raputada kõike, mis sul on? Ta sõelub sind, sest sul on neil päevil oluline osa täita Jumala koguduses. Jumal on taaskord tegemas midagi uut selle põlvkonna keskel ja sind on eraldatud selleks, et olla võimsaks tunnistuseks paljudele. Ta on teinud sind vabaks ja valmistab sind oma igavikuliste eesmärkide tarvis. Ja mida suuremad su annid, mida suurem su potentsiaal, mida suurem sinu alistumine Jumala tahtele – seda suuremad ja pingelisemad ka sinu sõelumised!

Kui keegi on minemas läbi sõelumistule, siis mida peaksid tegema tema ümberkaudsed? Mida Jeesus tegi Peetruse langemise hetkel? Ta ütles: „Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.“ (Luuka 22:32)

Vaatan sellele võrratule Kristuse armastuse eeskujule ja mõistan, et ma ei tea peaaegu midagi sellest, kuidas armastada neid, kes langevad. On selge, et Jeesus ise on „sõber, kes ustavam kui vend“ (Õpetussõnad 18:24). Ta nägi Peetruses nii head kui halba ja jõudis järeldusele, et: „See mees on väärt päästmist. Ja kuigi Saatan igatseb ta järele, siis mina igatsen veelgi rohkem!“ Peetrus tõesti armastas Issandat ja Jeesus ütles talle: „Ma olen palunud su eest.“ Jeesus oli juba ammu ette näinud kogu asjade käiku. Kindlasti oli Ta veetnud tunde Isa ees, rääkides Peetrusest ja sellest, kui väga Ta teda armastas, kui vajalik Peetrus on Jumalariigi jaoks ja kui väärtuslik ta on sõbrana.

Issand, kingi meile kõigile taolist armastust! Kui me näeme oma õdesid-vendi minemas kompromissile või liikumas otse jamade ja hävingu suunas, siis aita meil armastada neid piisavalt, et hoiatada neid nõnda nagu Jeesus hoiatas Peetrust. Sest siis oleme ka me võimelised ütlema: „Ma palun su eest.“

Tänapäeval on me kasutuses veel üks „Kirjutatud on...“, millega seista Saatana vastu ja see peitub Jeesuse lauses: „Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.“ Seetõttu võid sa öelda Saatanale: „Sul võib ju olla luba mind sõeluda ja kiskuda maha mu usku, kuid samas tea, et: minu Jeesus on palumas minu eest!“