DETAILSED JUHISED JA SELGED OTSUSED!

Jumala eesmärk iga oma lapse suhtes on, et me alistuksime Tema valitsuse ja Püha Vaimu juhtimise alla. „Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!“ (Galaatlastele 5:25). Ehk teisisõnu: „Kui Ta elab te sees, siis laske Tal ka juhtida end!“

Tahan siinkohal näidata, mida see tähendab elada ja käia Vaimus. Ma isegi pole veel täiel määral selles osas kohale jõudnud, kuid tasapisi hakkab looma!

Oleme oma eludes kuulnud kõik seda klauslit: „Käige Vaimus!“, kuid mida see tegelikult tähendab? Usun, et Apostlite tegude 16-peatükk on üks parimaid näiteid selle kohta, mida tähendab Pühas Vaimus käimine.

Püha Vaim pakub väga põhjalikke ja selgeid juhiseid kõigile, kes elavad Temas. Kui sa elad Temas, ei koge sa segadust ja su otsused pole ähmased.

Algkoguduse kristlased ei elanud segaduses. Püha Vaim juhtis neid iga nende otsuse, teo ja liikumise osas! Püha Vaim kõneles nendega ja juhtis neid iga nende ärkvel oldud hetkel. Ühtki otsust ei langetatud ilma Temaga nõu pidamata. Koguduse moto läbi Uue Testamendi oli: „Kõigil, kellel kõrva on kuulda, pangu tähele, mida Vaim ütleb!“

Alustasin oma teenistust New York Citys vaid tänu sellele, et Püha Vaim ütles mulle väga selgelt: „Mine New York Citysse ja ehita üles kogudus!“ Ta andis ka teada, millal minna. Ei Saatan ega ükski deemon ei saanud mind takistada selles, kuna Püha Vaim oli andnud mulle väga selged ja konkreetsed juhised. Mäletan, kuidas seisin Broadway ja 5.Avenüü nurgal, tõstes nuttes käed taeva poole. Püha Vaim ütles mulle: „Just sellesse samasse piirkonda rajan mina oma koguduse. Kuuletu mulle, David. Alusta kogudusega New York Citys!“ Times Square’i kogudus ei sündinud juhuse läbi. See sündis tänu väga selgetele ja põhjalikele juhistele Pühalt Vaimult.