TULE TEE OMA TÖÖ MU SEES

Mina usun, et kui üks kristlane tõeliselt igatseb püha elu järele – igatsedes anda kõik üle Issandale – siis on vaid üks põhjus, miks ta ei koge kõiki tema sees elava Püha Vaimu poolt tõotatud õnnistusi ja vabadust. Ja selleks on uskmatus. Nõnda sama kindlalt nagu Jeesus polnud võimeline saatma korda imesid seal, kus valitses uskmatus, nõndasamuti ei saa ka Püha Vaim teha midagi meie eludes, kui me hoiame kinni oma uskmatusest.

Iga Kristuse järgija jaoks on lausa eluliselt oluline mitte mõõta Jumala tõotusi mineviku kogemustele tuginedes. Kui me haarame kõige täiega kinni Tema tõotustest – uskudes neisse kogu ihu ja hingega ning usaldades, et Tema hoiab alal meie usku ja Püha Vaim teeb, mida Tema on lubanud – siis me võime hingata teadmises, et kõik tulemused on Jumala kanda. Ja ükspäev Tema trooni ees seistes, võime kinnitada, et olime ja jäime ustavaks. Me ei saa lihtsalt niisama loobuda õnnistustest, mida Ta meile on tõotanud.

Minu elus oli kord aeg, kus ma pidin rajama kogu oma ülejäänud tuleviku Jumala tõotustele. Ma olin otsustanud raudselt uskuda Tema Sõnasse ja seda praktiliselt oma elu hinnaga. Ma läksin järgneva väljakutsega Jumala ette: „Issand, ma otsustan uskuda, et sina oled andnud mulle oma Püha Vaimu ja ma usun, et ainuüksi Tema võib vabastada mind kõigist ahelaist. Ma usun, et Ta toob mu tõe tunnetusele, juhib mind ja annab mulle väe ületada kõik takistused. Ma usun, et Ta annab mulle võime kuuletuda sinu Sõnale. Ja ma usun, et Ta ei jäta mind iialgi maha, nõnda nagu Ta ei lase ka mul sind maha jätta. Ma ei piira su Vaimu tööd enese sees. Ma ootan Tema järgi, hüüan Teda appi ja usaldan Teda – tulgu siis elu või surm.“

Siis ta ütles mulle: "Kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile: Kuivanud luud, kuulge Issanda sõna!” (Hesekieli 37:4) Meie rida on teha sedasama, mida Issand Hesekielil käskis teha – palvetada välja Jumala Sõna. Me peaksime tuletama Püha Vaimule meelde neid tõotusi, mille Jumal on meile andnud. Me peaks ütlema Talle: ”Püha Vaim, Taevane Isa lubas mulle, et Ta paneb sind elama mu südamesse ja ma olen otsustanud hoida kinni sellest tõotusest. Ma püsin selles ja lähen sinuga kaasa, sest ma tahan olla püha. Sa oled öelnud, et sa paned mind käima Tema teedel ja kuuletuma igale Tema sõnale. Mul pole aimugi, kuidas sa kavatsed seda teha, kuid sa oled andnud oma tõotuse ja ma tean, et sa ei valeta. Püha Vaim, see kõik on kirjas Jumala Sõnas, nii et tule ja tee oma töö mu sees. Ma usun sellesse tõotusesse kogu oma hingega.”