KUI OLULINE ON ANDESTADA OMA VAENLASTELE JA ÕNNISTADA NEID?

Paulus kirjutab: „Andke maad Jumala vihale“ (Roomlastele 12:19). Ehk teisisõnu ütleb ta: „Kannatage ära, andes kõik halb üle Jumalale ja liikudes edasi. Elage oma elu Püha Vaimu väes.“ Kui me aga keeldume teiste eksimusi andeks andmast, peame seisma silmitsi järgmise tagajärgedega:

1. Me ise jääme rohkem süüdi kui need, kes meie vastu eksisid.
2. Me jääme ilma Jumala armust ja halastusest. Ja kui siis asjad me elus hakkavad allamäge minema, ei saa me aru, mis toimub? Kuid põhjuseks on meie sõnakuulmatus.
3. Meie tagakiusaja pahateod röövivad meilt meie rahu. Vaenlane võidutseb, lüües meisse püsiva haava.
4. Kuna Saatan suudab meis edukalt õhutada kättemaksu mõtteid, on ta ka võimeline juhtima meid surmapattudesse, mille tulemusena saadame me korda hullemaid tegusid kui need, mida siiani oleme teinud.

Õpetussõnade autor annab meile nõu: „Arukus teeb inimese pikameelseks ja temale on auks üleastumine andeks anda.“ (Õpetussõnad 19:11). Ehk teisisõnu: me ei tohiks astuda sammugi enne kui oleme lasknud oma vihal lahtuda. Me ei tohiks langetada ühtki otsust ajal, mil oleme vihased.

Me toome au oma Taevasele Isale iga kord, kui otsustame olla üle oma haigetsaamistest ja andestada eksimused, mis meie vastu tehtud. Seda tehes kasvatame oma iseloomu. Kui me andestame nõnda nagu Jumal andestab, juhib Ta meid sellise soosingu ja õnnistuse sisse, mille sarnast me eales pole näinud.

Jeesus õpetab meid armastama oma vaenlasi, õhutades meid tegema järgnevat kolme asja:

1. Neid õnnistama
2. Neile head tegema
3. Nende eest palvetama

Jeesus ütles Matteuse 5:44: „Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.“