SILMITSI VÕIMATUSTEGA

“Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud, ligi saja-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda.“(Roomlastele 4:19).

Tõelise usu peamine tuum peitub selles ainsamas salmis. Jumal oli just tõotanud Aabrahamile, et too saab poja, kellest saab seeme paljudele rahvastele. Hämmastaval kombel ei kohkunud Aabraham selle tõotuse ees tagasi, kuigi oli juba ammuilma lapse eostamise east väljas. Selle asemel võime me hoopis lugeda, et kui Aabraham oli Jumalalt selle sõna vastu võtnud, ei „jäänud ta usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud, ligi saja-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda.“

Inimliku mõistuse jaoks näis selle tõotuse täitumine võimatu. Kuid Aabraham ei lasknud end kõigutada neist võimatustest. Tuginedes Paulusele, ei hakanud me esiisa arutlema selle üle, kuidas Jumal kavatseb küll oma tõotuse täide viia. Ka ei hakanud ta Jumalaga kauplema, öeldes: „Aga Issand, mul pole seemet, mida külvata. Ja Saara üsas pole enam ka elu, mis suudaks uue elu vastu võtta. Mu naine on juba ammu lapse saamise east väljas, mistõttu kuidas sa seda küll teha kavatsed, Issand?“ Selle asemel, et taolisi mõtteid oma peas kedrata, otsustas Aabraham hoopis seda kõike „mitte tähele panna“.

Fakt on see, et kui Jumal tahab tuua esile usku, mis on läbikatsutud ja väärtuslikum kui kuld, surmab Ta kõik inimlikud variandid ja allikad. Ta sulgeb ukse inimlikule arutelule, jättes maha kõik võimalikud mõistuslikud lahendid.

Jumalale meelepärane usk sünnib keset „surma“. Siinkohal pean ma silmas kõigi inimlike võimaluste surma. See on koht, kus inimese poolt loodud plaanid võivad küll õitseda hetke, kuid seejärel surevad. See on olukord, kus inimlikud lootused võivad tuua küll hetkelist kergendust, kuid mis kukuvad siiski kokku, suurendades veelgi enam abituse tunnet.

Oled sa kunagi olnud sellises surmaseisus? Oled sa kogenud, et enam pole mingit võimalust? Sul pole kellelegi helistada, kellelt nõu küsida ja kui sa palud, siis taevas kumiseb vastu kui vask, kupatades kõik su palved maa peale tagasi.

Kui nii, siis ma kuulutan sulle – Jumal on tegemas oma tööd! Tema Vaim tegutseb selle nimel, et peatada sind mõtlemast võimatustele, peatada sind leidmast inimlikke lahendeid ja allikaid, peatada sind leidmast ise väljapääsu. Püha Vaim õhutab sind: „Lõpeta inimeste käest abi otsimine. Ja lõpeta keskendumast sellele, kui lootusetu su olukord tundub, sest kõik need on takistuseks sinu usule.“