LÕPLIK LAHINGUVÄLI

„Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.” (Ilmutuse 12:12). Pane tähele neid sõnu oma vaimus: „Saatan teab, et tal on jäänud vaid üürikest aega, mistõttu ta on „tulnud alla“ maa peale.“ Meie planeet Maa on lõplik lahinguväli! Saatan on valmistanud kõik oma jõud ette ja ta strateegiad on käiku minemas. Kogu põrgu on kui üks suur saatanlike operatsioonide võrgustik!

Mu armsad, Saatana peamisteks sihtmärkideks on Jumala väljavalitud. Mitte tagasilangenud; mitte Iisraeli rahvas, kes on usust taganenud; mitte leiged usklikud ega enesega rahulolevad kogudused, vaid laitmatu ja plekita Kristuse pruut! Valitud, pühad inimesed – Kristuse verega ostetud juudid ja paganad – ehk teisisõnu tõeline Kogudus!

Saatan saab pimestama ja petma jumalatuid nii, et nad ei paranda meelt isegi kõige karmima Jumala kohtumõistmise all. „Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad…neid koguma sõtta Kõigeväelise Jumala suureks päevaks.“ (Ilmutuse 16:14). Nad ei pöördu tagasi Jumala poole isegi siis, kui põrgu neile otse silma vaatab. Ainuüksi need, kes on nii totaalselt petetud, saavad pilgata Jumalat ka põletava ja lõõskava päikese kuumuse käes!

Kogu mu sõnumi mõte on see: ajal, mil kogu taevas ja põrgu on seatud valveolukorda ja kogu vaimses sfääris käivad tulised ettevalmistused viimseks tunniks, on miljonid kristlased sügavas unes! See lõpuaegade vaimne laiskus ja unine ükskõiksus on mõistatuseks isegi inglitele ja deemonitele! Nii nagu jüngrid magasid Ketsemani aias Issanda kõige raskematel hetkedel, nii pole ka tänapäeval suurt palju midagi muutunud. Ta jüngrid polnud tol ajal valmis. Nad magasid, seejärel aga hülgasid Jeesuse ja panid plehku.

Ristija Johannes läks Jeesuse eel, et „kujundada Issandale valmistatud rahvast.” (Luuka 1:17). Apostel Johannes nägi Püha Linna, uut Jeruusalemma, mis koosnes inimestest, kes olid „valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja.“ (Ilmutuse 21:2). Mu armsad, Jumala Sõna on enam kui selge – me peame olema valmis!