PUHASTUSTULI

Kõik Vana Testamendi prohvetid kuulutasid Jumala rahvale ette, et nad lähevad läbi puhastustulest. ”Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda.“ (Sakarja 13:9). ”Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis. Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat: siis toovad nad Issandale õige ohvrianni.” (Malaki 3:2-3).

Jumal ütles Jeremijale: ”Eks mu sõna ole nagu tuli.” (Jeremija 23:29) ja Jeremija vastas: ”Siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse.” (Jeremija 20:9). Jumal on taaskord saatmas oma põletavat, puhastavat Sõna, mis on kui kuumad söed Tema altarilt! Ta on kuumust juurde lisamas. Sa näed seda üha enam ja enam, kui Jumal toob esile oma pühasid prohveteid, kes on Tema puhastatud sõnumitoojad. „Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi.“ (Malaki 3:19).

Millal iganes kulda või hõbedat tules puhastatakse, tõuseb kõik mustus, sulamid, vähem väärtuslikumad metallid, prügi ja räbu pinnale. Saatan hiilib ka ligi, kui oled parasjagu läbimas Jumala poolt tehtavat puhastusprotsessi ja istud Tema nö tulikuuma Sõna all. Ajal, mil kõik see mustus ja rikutus pinnale kerkib, ütleb Saatan sulle: „Vaata sellesse sulatuspotti ja ütle, mida sa näed? Kõikvõimalikku rämpsu ja mustust! Mida tulisem sõnum, seda enam mustust. Vaata nüüd end keset seda puhastaja ahju, täis kõike seda mustust ja saasta! Sust’ ei saa iial asja! Oled aastaid kuulnud ja ammutanud Jumala Sõna ja kõik, mis sul ette näidata on, on vaid see mustus!“ Sel juhul vasta talle: „Saatan, näed Seda, kes mu kõrval istub? See on mu Isand, mu Puhastaja. Tema on see, kes on süüdanud need leegid ja kes on mind sellesse tulle toonud. Ja tead, mis Saatan – kogu see saast on vaid pinnapealne! Kogu pott selle saasta all on täis puhast kulda! Jumal ise on meid ette valmistamas. Näed seda asja Ta käes? See on sõel. Ja kui Ta üks päev omadega valmis on, riisub ta poti pealt kogu selle pealispinna. Ta riisub seda seni, kuni võib üks päev sinna sisse vaadates naeratada, sest näeb sealt omaenese palet vastu vaatamas – otse minu seest!“