SOODOMA KUNINGAS by Claude Houde

Me näeme 1 Moosese raamatus Aabrahami, on usuelu eeskuju, kasvamas, õitsemas ja paljunemas kõiges selle täiuses, mida Jumal oli tema jaoks valmistanud. Piibel julgustab läbi Aabrahami elu ja eeskuju igat usklikku elama kasvavat ja arenevat elu, et käia „usust usku ja väest väesse“. 1 Moosese 14 ptk’s paljastab Aabraham meile ühe olulisema usuelu saladuse, millest nii sageli mööda vaadatakse. See suurendab me usku meie igapäeva eludes ning omab igavikulisi tagajärgi (vt 1 Moosese 14:17-24).

Ülaltoodud piiblilõik räägib Aabrahami võidukast naasmisest lahinguväljalt. Tagasi tulles kohtas ta kahte kuningat: Saalemi ja Soodoma oma. Soodoma kuningas tuli tule ja leekide paigast. Nimi „Soodom“ tähendab „põletatud paika“. Palun loe tema sõnu äärmise tähelepanelikkusega, sest meie hingevaenlane räägib meiega samal moel tänapäevalgi. „Ja Soodoma kuningas ütles Aabramile: „Anna hingelised mulle, aga varandus võta enesele!”“ (1Mo.14:21). Said sa mõttele pihta? Kuuled sa neid sõnu? Need tekitavad minus hirmujudinaid, sest tänapäeva kaasaja koguduski on sageli isekas ja egotsentriline, aplalt materialistlik ja tohutult enesekeskne. Tema ainus eesmärk ja peamine mõte on tema rikkus ning ainus sõnum, mis talle üldse korda läheb, puudutab õnnistusi, edukust ja materiaalset heaolu. Taoline kogudus on pimestatud igavesest saatanlikust kiusatusest, mis on pärit otse põrgust.

Armas lugeja – oleme ehk meiegi saanud mõjutatud taolisest evangeeliumist, keskendudes vaid omaenda õnnistustele? Oleme me tõesti loobunud „hingedest“, jättes need oma igavese vaenlase hoolde? Jeesus ütles, et meil on endiselt vaenlane, kes on tulnud röövima, tapma ja hävitama. Usk, mis on vankumatu ja püsiv, ütleb „ei“ sellele neetud pakkumisele Soodoma kuningalt elada asjade nimel, sest taolisele usule läheb korda see, mis igavikuline. Taoline usk elab hingede nimel. Usk, mis seisab vastu taolisele pakkumisele, on võimalik vaid tänu Jumala Vaimu poolsele igapäevasele uuendamisele, mis toob meis esile Tema jumaliku karakteri. See paneb meid edasi liikuma ja mobiliseeruma; see uuendab meie igatsust teenida, palvetada, armastada ja anda. Lihtsalt teha iga päev seda, mis meie võimuses, et täita oma igavikulist kutset – võita inimhingi. Seetõttu seisame ka vastu pakkumisele jätta varandus endale ja loobuda hingedest.

__________

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.