JULGUSEGA

”Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” (Heebrealastele 4:16) ”... kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale.” (Efeslastele 3:12). Need salmid räägivad julgusega Jumala juurde tulekust, kus me toome Ta ette meid rõhuvad vajadused, teades, et Ta võtab need heal meelel vastu.

Kui Jumal ütleb meile, et me võime minna Tema trooni ette täie julguse –ja kindla meelega, siis see ei ole lihtsalt ettepanek, vaid väga tugev soovitus ja eeldus Tema poolt, mistõttu me peaksime seda ka tegema. Kuid kust saada seda julgust ja kindlat meelt Jumala ette minekuks?

“Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.” (Jakoobuse 5:16) See sõna “mõjuvõimas” pärineb kreekakeelsest sõnast, mis tähendab “kindlalt paikapandud positsiooni”. See tähendab kõikumatut, vankumatut meelt. Samuti viitab mõjuvõimas ka innukusele ja tulihingelisusele, mis omakorda aga on rajatud ühtedele kindlatele tunnustele ja konkreetsele tõestusele selle kohta, mida nii väga palud. Need kaks sõna koos tähendavad aga seda, et sa sisened Jumala kotta täie kindlusega teadmises, et su olukord on hästi ettevalmistatud ja ületab kõik inimlikud emotsioonid, kära ja üles vuhvitud entusiasmi.

Taoline palve võib lähtuda vaid sellise Jumala sulase huulilt, kes uurib Jumala Sõna ja on täiesti kindel, et Jumal on alati valmis austama seda. Muide, on ääremiselt oluline, et mitte keegi meist ei siseneks Jumala ligiollu võtmata kaasa Tema enda Sõna. Issand tahab, et me tooks Tema tõotused tagasi Tema trooni ette, tuletades neid meelde Talle, sidudes need Temaga ning seistes nende peal.

Me näeme seda kõike sündimas Apostlite tegude 10-ndas peatükis, kus Peetrusele anti nägemus. Jumal ütles oma apostlile: ”Ühed mehed tulevad su ukse taha ja kutsuvad sind endaga kaasa. Mina ise olen nad läkitanud, mistõttu ma tahan, et sa läheks koos nendega ega kahtleks.”

Mida see piiblilõik ütleb meile? See annab teada sellest, et kui Jumal on midagi öelnud, siis me peame uskuma, et nii see ka on ja seisma sellel, ilma pidamata nõu oma lihaga. Jumala Sõna usaldusväärsust ei saa iialgi mõõta omaenese olukordi või väärtust mõõtes. Seda tehes ei näe midagi enamat kui vaid seda, et me tõesti pole väärt, mis omakorda tingib aga selle, et me loobume kuulutamast ja rakendamast Jumala Sõna oma elude üle.

Veelgi enam, meile on antud abimees lähenemaks Jumala armutroonile. Piibel ütleb meile, et me oleme küll kui anujad Jumala trooni ees, kuid Kristus on koos meiega, olles kui meie eestkostja ja tehes eestpalveid meie eest. Samuti on Isa trooni ees ka Püha Vaim koos meiega, olles meile kui nõuandja. Ta seisab meie kõrval ja tuletab meelde igavikulisi väärtusi ja jumalikku plaani, mis kõik lähtuvad Jumala Sõnast.

Seega, meil on need võrratud tõotused eestkostja ja nõuandja kohta, kes seisavad meie kõrval, et anda meile julgust ja kindlust minna Jumala trooni ette täie julgusega.