KRISTUSE TULEK ON KÄEGA KATSUTAV

Paulus kirjutas: ”Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes.”
(2 Tessalooniklastele 2:1-2).

Piibli õpetlased on tõlgendanud seda järgmiselt: “Algkoguduse päevil leidus keegi, kes raputas usklikud üles sõnumiga Kristuse peatsest tagasitulekust, kuid Paulus ütles neile: ”Ärge muretsege selle pärast ega heituge sellest!”

Kuid see pole see, mida kreekakeelne algtekst tähendab! Sealne peamine mõte ja sõnade juur peitus selles, er: ”(ärge laske end raputada)...sellest, et Issanda päev on tulnud.” See, mis häiris tessalooniklasi, oli asjaolu, et nad arvasid, et Kristus on juba tulnud ja nad on selle mahamaganud. Kuid Paulus kinnitab neile järgmises salmis: ”Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene, hukatuse poeg.” (2:3) Paulus viitas nende hirmudele vaid siis, kui ta ütles: ”Ärge muretsege, sest enne peab juhtuma veel kaks asja.”

Seega, mis oli Pauluse peamine õpetus Kristuse tagasituleku kohta? Me leiame selle kahest kirjakohast: ”...käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal.” (Roomlastele 13:11-12) ”Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!” (Filiplastele 4:5) Paulus on hüüdmas siin: “Ärgake üles! Aeg on juba ammu üle südaöö!!! Issanda tulek on ligidal, mistõttu valmistage endid! Ärge olge uimased – Issand tuleb nende järgi, kes Teda ootavad.”

Skeptikud võivad muidugi küsida, et: “Kuidas ikkagi jääb nende Pauluse oma sõnadega? Ta ju ütles, et kaks asja peavad sündima enne kui Kristus tagasi tuleb. Esiteks ei saa Issand tulla enne, kui on aset leidnud suur usust ärataganemine ja teiseks peab Antikristus esile tulema, kes kuulutab end jumalaks. Enne Kristuse tulekut peame me nägema Antikristust istumas templis, kes nõuab inimestelt enese ülistamist.”

Esiteks pead sa olema ikka täitsa pime, kui sa ei märka meeletut usust taganemist üle kogu maailma. Uskmatus tuulutab läbi kõikide rahvaste, pannes usklikke langema kõikjal, kuhu sa ka ei vaataks. Seega usust taganemine, millele Paulus viitas, on täiesti konkreetselt olemas.

Mõned võivad öelda, et ”Paulus ütleb ju selgelt, et Jeesus ei saa tulla enne kui Antikristus pole võimule saanud.” Kuid mõelge sellele, mida Piibel ütleb: ”Kes on valetaja? Eks ju see, kes salgab, et Jeesus on Kristus. Antikristus on see, kes salgab Isa ja Poega.” (1Johannese 2:22). Johannese kohaselt on Antikristus igaüks, kes eitab Isa ja Poega. Veelgi enam, ta ütleb, et taolise Antikristuse mõju suurenemine on kindlaks märgiks sellest, et me elame lõpuaegadel. Ehk teisisõnu: mitte miski ei hoia tagasi Kristuse tulekut!