KRISTUSE IHU

Apostel Paulus õpetab meid, öeldes: “Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.” (1Korintlastele 12:27) Kuid siis ta jätkab veelgi konkreetsemalt: “Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.” (1Korintlastele 12:12)

Paulus ütleb meile: “Heida pilk omaenda ihu peale. Sul on käed, jalad, silmad, kõrvad. Sa ei ole vaid üks isoleeritud aju, lahus teistest ihuliikmetest. Sama lugu on ka Kristusega. Ta ei ole ainult pea. Tal on ka ihu, mille meie, selle liikmetena, moodustame.

Kuid siis ütleb apostel: ”Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.” (Roomlastele 12:5) Ehk teisisõnu – me ei ole ainuüksi liidetud Jeesusega, meie peaga, aga ka üksteisega. Tegelikult ei olegi meil võimalik olla ühendatud Jeesusega ilma, et me poleks ühendatud oma õdede ja vendadega Kristuses.

Paulus püüab kogu mõtte kokku võtta järgmiste sõnadega: ”Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus? Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast.” (1 Korintlastele 10:16-17). Ehk lihtsamalt öeldes: ”Meid kõiki toidetakse ühe ja sama leivaga – Kristusega, kes on taeva manna. “Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu." (Johannese 6:33)

Jeesus rääkis oma jüngritele tihti tähendamissõnades, milledest igaüks kätkes endas peidetud Jumala tõde. Isa, Poeg ja Püha Vaim on jaganud neid saladusi juba enne kogu loodu algust: "Ma avan oma suu tähendamissõnadeks, kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamisest peale." (Matteuse 13:35). Jeesus tunnistab siin, et need varjatud tõed saavad osaks vaid neile, kes võtavad aega nende otsimiseks.

Jeesus kuulutas: "Mina olen eluleib...Mina olen taevast alla tulnud elav leib...Kui keegi sööb seda
leiba, siis ta elab igavesti.” (Matteuse 6:35,51,57). Leiva kujund siin on väga tähtis. Jumal ütleb meile: “Kui sa tuled minu juurde, sa saad toidetud. Ma liidan sind iseendaga otsekui mu ihu liikmena ja seetõttu saad sa osa ka jõust, mis voolab minust kui eluallikast.” On selge, et iga Tema ihu liige ammutab jõudu vaid ühest allikast, milleks on Kristus, ihu pea. Kõik, mida me vajame selleks, et oma eludega toime tulla, lähtub Temast.

See on see leib, mis eristab meid kui Tema ihu liikmeid. Meid on eraldatud ülejäänud inimkonnast, kuna me ammutame ühest ainsast leivast – Jeesusest Kritusest. ”...sest me kõik saame osa sellest ühest leivast.” (1 Korintlastele 10:17)