JUMALA SUURIM TÄHELEPANU

Millele on suunatud Jumala suurim tähelepanu keset kõiki ülemaailmseid “raputusi”? On see Lähis-Ida sündmuste peal? Ei. Piibel ütleb meile, et Jumala pilk on suunatud Tema lastele: ”Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad...” (Psalm 33:18)

Meie Issand on teadlik igast maavõnkest ja igast elusolendist siin maa peal. Ja ometigi on kogu Tema tähelepanu suunatud eelkõige oma laste heaolule. Tema tähelepanu on koondunud kõikidele oma vaiumuliku ihu liikmete valudele ja vajadustele ehk teisisõnu: misiganes teeb haiget meile, puudutab ka Teda. Selle tõestuseks ütles Jeesus: ”...ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!” (Matteuse 10:28) Isegi keset maailma suurimaid sõdasid, ei ole Jumala peamine fookus selle hirmuvalitsejate peal, vaid iga olukorra peal, millest Tema lapsed läbi lähevad.

Jeesus ütleb kohe järgmises salmis: ”Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata.” Kristuse päevil olid varblased vaeste toiduks, keda sai osta kaks tükki ühe veeringu eest. Ometigi ütles Jeesus: ”Ükski neist väikestest olevustest ei lange maha ilma Isa teadmata.” Sõna ”langema”, mida Jeesus siin kasutas, tähendab nii palju enamat kui vaid linnu surma. Aramea keeles tähendab see ”õrnalt maad puudutama” ehk siis teisisõnu viitab ”langemine” siin väikseid hüppeid, mida varblane maapinnal olles teeb.

Jeesus ütleb meile: ”Teie Isa pilk ei ole varblase peal ainuüksi siis, kui see sureb, aga igal korral, kui ta maapinda puudutab. Kui varblane õpib lendama, siis ta kukub pesast välja ja hakkab ringi hüplema. Jumal näeb igat jõupingutust ja võitlust, mis tal selleks kulub. Ta tunneb huvi iga detaili vastu tema elus.”

Jeesus lisab: ” Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju varblasi.” (Matteuse 10:31) Veelgi enam, ta ütleb meile: ”Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.” (s.30). Lihtsamalt öeldes: See, kes lõi ja luges kokku kõik taevatähed – kes jälgis igat Rooma impeeriumi sammu, kes hoiab galaktikaid oma orbiidil – Tema silmad on meie peal. Ja Jeesus küsib: ”Kas te pole talle siis rohkem väärt kui kõik need teised kokku?”