ASETATUD ISTUMA JEESUSEGA

Tuginedes Paulusele, on kõik need, kes usuvad Jeesusesse, äratatud üles vaimsest surmast ja asetatud istuma ühes Temaga taevastesse paikadesse. ”Kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses.” (Efeslastele 2:5-6)

Kus asub see taevane paik, kuhu meid on ühes Jeesusega asetatud? See pole mitte miski muu kui Jumala enda troonsaal – Tema armutroon; Kõikväelise asupaik. Kaks salmi hiljem võime me lugeda, kuidas me sinna võrratusse paika pääseme: ”Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt...” (Efeslastele 2:8)

See troonsaal on kogu väe ja valitsuse asupaigaks. See on paik, kust Jumal valitseb üle kõigi vägede ja võimude ning üle kõigi inimeste elude. Siin troonsaalis hoitakse silm peal igal Saatana teol ja katsutakse läbi iga inimese mõtted.

Kristus istub seal Isa paremal käel. Piibel ütleb meile, et: ”Kõik on tekkinud tema läbi...” (Johannese 1:3) ja “temas elab kogu jumalik täius ihulikult.” (Koloslastele 2:9). Jeesuses peitub kogu tarkus ja rahu, kogu vägi ja jõud - kõik, mida läheb tarvis võidukaks ja viljakaks eluks. Ja meile on võimaldatud ligipääs kõigile neile rikkustele, mis peituvad Jeesuses.

Paulus ütleb meile, et: ”Nii sama kindlalt, kui Kristus äratati surnuist, on ka meid üles äratatud ühes Temaga ja nii sama kindlalt, kui Jeesus viidi autrooni ette, viiakse meidki koos Temaga sinna aulisesse paika. Sest kuna me oleme Temas, oleme me kõikjal, kus Ta viibib. See on usklikele kuuluv eesõigus, mis tähendab seda, et meid on asetatud istuma taevasesse paikka, kus Ta valitseb.”

Paulus ütleb ka, et selles troonsaalis peituvad kõik vaimulikud õnnistused. Kõik Kristuse rikkused nagu: vankumatus, jõud, hingamine, igavesti püsiv rahu, on meile kättesaadavad seal.

”Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses.” (Efeslastele 1:3)