JUMALALE MEELEPÄRANE

Eenok nautis lähedast osadust Jumalaga. Tegelikult oli tema suhe Jumalaga nii lähedane, et Issand otsustas ta viia ausse palju enne seda kui ta maine elu oleks võinud veel kesta. ”Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane.” (Heebrealastele 11:5)

Miks otsustas Jumal Eenoki ära võtta? Kogu selle piiblisalmi algus ütleb meile väga selgelt, et see sündis tänu Eenoki usule. Veelgi enam, selle piiblisalmi viimane osa ütleb, et Eenok oli Jumalale meelepärane. Kreekakeelne sõna ”meelepärane” tähendab täielikult ühendatud, täiesti ühel nõul, täies ühtsuses. Ehk lühidalt öeldes: Eenoki suhe Jumalaga oli nii lähedane kui üks inimene üldse eales kogeda võib ja see valmistas Jumalale suurt head meelt.

Piibel ütleb meile, et Eenok alustas oma teekonda Jumalaga peale seda, kui ta oli saanud omale poja, Metuusala. Eenok oli tol ajal 65-aastane ja ta veetis kõik järgnevad 300 aastat lähedases osaduses Jumalaga. Heebrea kirja autor teeb meile rohkem kui selgeks, et Eenok oli nii lainel Jumalaga ja nii lähedal Talle, et Jumal lihtsalt otsustas ta võtta koju enda juurde. See oli otsekui Jumal oleks öelnud: ”Ma ei saa sind viia enam kaugemale lihas olles, mistõttu selleks, et suurendada meievahelist lähedust, pean ma su võtma enda juurde.” Ja seda Ta ka tegi, viies Eenoki ausse.

Tuginedes Heebrealastele 11:5, oli Eenoki lähedus see, mis oli Jumalale meelepärane. Nii palju kui meie teame, et saatnud see mees korda ühtegi imet, ei pannud alust ühelegi tähendusrikkale õpetusele ega saatnud korda midagi muud suurt, mis oleks väärinud äramainimist Piiblis. Selle asemel võime hoopis lugeda ühte lihtsat kirjeldust selle ustava mehe elu kohta, milleks on: ”Eenok kõndis koos Jumalaga.”

Eenokil oli lähedane suhe Isaga ja tema elu on omaette tunnistus sellest, mis tähendab käia tõeliselt usus.