„ABBA, ISA!

Pühal Vaim kohe oskab, kuidas lihtsustada meie suhet Jumalaga kui Isaga ja Jeesusega, sest Tema oli see, kes õpetas meid ütlema: „Abba, Isa“.

See fraas viitab Piibli aegade idamaistele kommetele, mis puudutas lapse adopteerimist. Kuni selle ajani, mil adopteerimispaberid polnud veel allkirjastatud ja kinnitatud lapsendava isa poolt, nägi laps seda meest ainult kui isa. Tal ei olnud mingit õigust nimetada teda Abba’ks, mis tähendab „minu“. Kuid niipea, kui paberid olid allkirjastatud, registreeritud ja kinnitatud, esitles lapse eestkostja teda tolle lapsendavale isale ja esimest korda võis laps nimetada teda „Abba, isa“! Ja kui isa teda kallistas, hüüdis nooruk: „Minu isa! Ta ei ole enam lihtsalt isa, aga ta on minu isa!“

See on ka Püha Vaimu töö ja teenistus. Tema on sinu eestkostja Kristuse ees ja esitleb sind ka Isale. Ta tuletab sulle meelde, et: „Kõik dokumendid on kinnitatud! Sa ei ole enam vaeslaps – sa oled täieõiguslik Jumala laps! Nüüdsest on sul väga armastav, rikas ja kõikväeline Isa. Kallista Teda – nimeta Teda „minu isaks“ Ma olen tulnud sulle näitama kui väga Ta armastab sind! Ta armastas sind ja igatses su järele.“

Meie süda peaks voolama üle üha kasvavast rõõmust ja tänutundest. Sest Vaim meie sees hüüab: „Sa oled pärija! Kõige selle pärija, mille Jeesus on võitnud.“ Ja on see alles pärandus, mis sulle kuulub, sest su ISA on kõige rikkam kogu universumis! Ära siis poe kartlikult peitu Ta eest – Ta ei ole pahane su peale. Lõpeta see vaeslapse kombel käitumine, kes on vaesusest murtud ega tea midagi rõõmust ja vaimulikust võidust! Sind ei ole maha jäetud, mistõttu tunne rõõmu Temast!

Meid ei ole maha jäetud, kuid lisaks sellele on Püha Vaim veel meiega ka kõigil neil aegadel, mil me tunneme segadust või kogeme kannatusi. Püha Vaimu ülesanne on lohutada Kristuse pruuti ajal, mil Peigmees on ära. „...ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti.“ (Johannese 14:16) „Aga Lohutaja, Püha Vaim...“ (s.26)

Lohutaja tähendab „keegi, kes leevendab valu või kurbust“. Keegi, kes kergendab valu ja kurbust, tuues kergendust, lepitust ja julgustust. Kuid samas mulle meeldib kreekakeelne definitsioon, mis ütleb: „Keegi, kes paneb sind lamama turvalisse, sooja voodisse“. Keset hinge kõige pimedamaid ja külmemaid hetki, paneb Tema sind lamama oma sooja lohutuse hälli, leevendades su olukorda oma õrna käega.

Nimetades Püha Vaimu Lohutajaks, ennustas Jeesus ette midagi kindlat ja see oli see, et tema rahvas saab kogema ebameeldivusi, mille keskel ta vajab lohutust. Et Tema rahva keskel saab viimseil päevil olema palju valu ja kannatusi.

Kuid Püha Vaim toob lohutust tuletades sulle meelde, et Tema elab sinu sees kogu selle väega, mille Jumal on pärandanud. Seetõttu võid sa ka öelda, et: „See, kes on minu sees, on suurem kui kõik maailma jõud kokku; võimsam kui kõik deemonlikud väed.“ Jumal saatis oma Vaimu, et kasutada kogu väge selleks, et hoida sind eemal kõikvõimalikest lõksudest, mille Saatan on su jaoks üles seadnud. Ta on tulnud, et peletada eemale kõik meeleheide ja depressioon ning ujutada su hing üle Jumala armastusega.

„....vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse...Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.“ (Roomlastele 5:3,5)