VAIMUS ELAMISE SÜGAVAM TÄHENDUS

1 Saamueli 9 peatükis võime me näha, kuidas Sauli isa saatis teda kadunud emaeesleid otsima. Võttes kaasa ühe oma sulastest, kammis Saul kogu maa läbi, kuid lõpuks langes meeleheitesse ja oli juba valmis käega lööma. Siis rääkis ta sulane talle Saamuelist, ühest jumalamehest, kes ehk oleks osanud neile öelda, kust emaeesleid leida.

Antud kontekstis peegeldab Saamuel otsekui Püha Vaimu, kes teab, mis Jumalal plaanis ja et need hõlmavad nii palju enamat kui vaid õige suuna kätte näitamist. Ta teab, et Jumal on valinud Sauli olemaks osa igavestest taevastest eesmärkidest.

Esimene asi, mida Saamuel Sauli saabumise puhul tegi, oli see, et ta korraldas söömaaja (vt.1 Saamueli 9:19). See on ka miski, mida Püha Vaim igatseb meie suhtes: et me istuksime koos Temaga Issanda lauas ja kiidaksime Teda – omaksime üht kvaliteetaega koos Temaga, pannes tähele, kui Ta meile oma südant jagab.

Saamuel palus Sauli, et too ei muretseks ja et nad võiks üheskoos söömaaega nautida (1Saamueli 9:20-25). Saamuel ütles; „Ära oota nii pingsalt neid juhtnööre, sest nendega on kombes juba nagunii. Hetkel on palju olulisemaid asju – sa pead tundma õppima Jumala südant ja Tema igavikulisi plaane!”

Peale ühist söömaaega palus Saamuel Saulil saata sulane välja, et nad võiksid jääda kahekesi, isiklikuks jutuajamiseks (vt.1 Saamueli 9:27; 10:1)

Näed sa, mida Jumal on ütlemas siin? „Kui sa tõesti igatsed käia Vaimus – kui sa tõesti tahad saada osa minu võidmisest – siis sa pead otsima enamat kui vaid mu juhtnööre!” Sa pead tulema mu ligiollu ja õppima tundma mu südant ja igatsusi. Sest ma tahan võida sind ja kasutada sind oma Kuningriigi töös!”

Mu armsad, unustage need juhtnöörid – unustage hetkeks absoluutselt kõik muu! – ja laske Püha Vaimul õpetada teile kõige salajasemaid asju Jumalast. Püsige vagusi Ta ligiolus ja lubage Tal ilmutada teile Jumala südant, sest just nimelt selles peitub Vaimus elamise sügavaim mõte ja tähendus.

Jumala ligiolus viibimine toob Kristuse esile kadunud maailma jaoks. „...me ei lähe araks...vaid tõe ilmsiks toomisega me asetume kõigi inimeste südametunnistuse otsuse ette Jumala ees.” (2 Korintlastele 4:1-2). Apostel Paulus ütleb, et meid on kutsud olema tõe ilmsiks toojad. Loomulikult me teame, et Jeesus on tõde, mistõttu mida täpselt siis Paulus silmas pidas, kui ta ütles, et me peame ilmsiks tooma Jeesust?

Paulus räägib siin nähtavatest väljunditest. Ilmsiks saamine on kui midagi säravat, mis muudab millegi selgeks ja arusaadavaks, Ehk lühidalt öeldes: Paulus ütleb, et meid on kutsutud muutma Jeesus tuntuks ja arusaadavaks kõigi inimeste jaoks. Igaühe meie elud peaksid särama ja kiirgama välja Jeesuse loomust ja sarnasust.

Kuid Paulus arendab seda mõtet veelgi, öeldes, et tegelikult oleme me kui Jumala kirjad sellele maailmale: „Teie olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, kõigile inimestele tuttav ja loetav...Kristuse kiri...kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte kivilauakestele vaid lihastele südamelauakestele.” (2Korintlastele 3:2-3). Meie elud on Püha Vaimu poolt kirjutatud kirjad, mis on saadetud hukkuvale maailmale. Ja meid loetakse pidevalt nende poolt, kes meie ümber.

Kuidas täpselt saavad meist Jumala kirjad sellele maailmale? See sünnib ainult läbi Püha Vaimu töö. Sel samal hetkel, mil me saame päästetud, trükib Püha Vaim meisse Jeesuse enese kuju ja Ta jätkab selle kujundamist meie juures pidevalt. Püha Vaimu töö on kujundada meid nii Jeesuse sarnaseks, et kõik meist välja paistev on nii tõene ja usutav, et see lausa tungib inimeste südametunnistusse.