KUIDAS SAAVUTADA ELU VAIMUS?

Käsk käia Vaimus on antud kõigile – mitte ainult mõnele ülipühale. Ja järgnevalt on ka öeldud, kuidas seda saavutada: „Aga ma ütlen: Käige Vaimus...” (Galaatlastele 5:16)

1. Sa pead püüdlema selle poole kõigega, mis sul on! Kuid esmalt palu, et Püha Vaim võiks olla su teejuhiks ja sõbraks.

„Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile.” (Luuka 11:9)

Kui sa oled päästetud, siis oled sa ka saanud Püha Vaimu. Alistu siis Talle ja palu, et Ta võtaks kogu su elu üle. Sa pead oma südames olema veendunud, et sa tahad saada osa Tema juhtimisest ja juhtnööridest. Mooseski ütles oma viimseid päevil, et: „Siis te otsite sealt Jehoovat, oma Jumalat, ja sa leiad Ta, kui sa Teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.” (5Moosese 4:29)

2. Suuna kogu oma tähelepanu sellele, et tunda ja kuulda Püha Vaimu ning ära vaata oma raskustele ja kiusatustele. Paulus, Siilas ja Timoteos oleksid hirmu ja masenduse käes juba ammu otsad andnud, kui nad oleksid hoidnud oma pilgu oma katsumuste peal. Kuid nemad otsustasid vaadata hoopis Jumala peale, Teda ülistades ja kiites.

Enamus meie palveajast kulub sellele, et me vaatame tagasi oma mineviku läbikukkumistele. Me ketrame peas läbi kõike olnut ja muudkui korrutame iseendale: „Oleksin ammu juba palju kaugemale jõudnud, kui ma poleks Jumalat nii rängalt alt vedanud ja sellist suppi kokku keetnud.”

Unusta oma minevik! See kõik on Jeesuse verega kaetud! Ja samas – unusta ka tulevik, sest ainuüksi Jumal teab, mis on veel ootel! Kõige selle asemel pane oma tähelepanu Püha Vaimu peale ja tee seda kogu südame -ja hingega.

3. Pühenda rohkelt kvaliteetaega osaduseks Püha Vaimuga, sest Ta ei räägi kellegagi, kes pidevalt tormab. Oota kannatlikult. Otsi Issandat ja kiida Teda, Võta meelevald iga teise hääle üle, mis püüab sosistada su mõtteisse midagi. Usu, et Püha Vaim on võimsaim neist kõigist ega lase neil sind pimestada või petta.

“Sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, ks on maailmas.” (1 Johannese 4:4).