PIISAVUS KÕIGES

Miks kogevad nii paljud usklikud nõrkust, meeleheidet ja tühjustunnet ning seda lausa nii, et nad tunnevad, et ei jaksa enam edasi minna? Aga seetõttu, et neil ei ole sedasama ilmutust, mille Püha Vaim andis Paulusele. Ilmutus kogu varustatusest, mille Jumal on valmistanud kõigile neile, kes on valmis selle usu läbi vastu võtma.

Kas sina sobitud Pauluse poolt esile toodud kirjeldusega ülevoolavalt varustatud sulasest, kellel on kõik, mida ta vajas ja rohkemgi veel igal ajal ja igas raskuses?! Oled sa seda kogenud, ammutades taeva panga varudest?

Töötasin aastaid koos Kathryn Kuhlman’ga, kuulutades tema koosolekutel nii hommikuti kui õhtuti, valades täiega oma südame välja rahva ees. Päeva lõpuks olin üsna kutu. Ühel õhtul ütles Kathryn mu naisele Gwenile ja mulle: „Lähme välja sööma!“, mispeale ma vastasin, et: „Anna andeks, aga ma olen liiga väsinud. Tahan minna hotelli ja lihtsalt magada.“

Ta vaatas mulle uurivalt otsa ja küsis: „David, kas sa kõnelesid täna Püha Vaimu võidmise all?“, mispeale ma vastasin: „Sa ju tead, et ma olin võitud. Altarid olid otsekui õlitatud!“ Siis ütles Kathryn vaikselt: „Siis oled sa millegi olulise maha maganud. Kuulutades Püha Vaimu väe all peaksid sa teenistuse lõpuks olema tugevam kui teenistuse alguses, sest tema on elu andev Vaim. Sa võid tõusta kõrgemale oma liha nõtrusest, sest Vaimu läbi oled sa vaba sest kõigest.“ Sellest hetkest alates olen ma rakendanud seda tõde oma teenistuses.

„...et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis.“ (2Korintlastele 9:8). Küllaldaselt tähendab teisisõnu „pidevalt kasvamist ja lõpus rohkem omamist kui alguses.“ Ehk, kui lahing läheb väga tuliseks, suureneb ka Jumala arm. Kui nõrkus ja jõuetus võtavad maad, siis Tema tugevus ja jõud teevad seda veelgi enam, kui sa ainult usud sellesse.