TUNDA JUMALAT NAGU TA IGATSEB OLLA TUNTUD

Jeesus ütles: „Kes on näinud mind, see on näinud Isa...“ (Johannese 14:9). Me peaksime nägema Jeesust mitte inimliku õpetuse vaid Vaimu ilmutuse läbi – nõnda, nagu Ta igatseb, et me Teda näeksime ja tunneksime! Me peaksime võtma omaks Jumala nägemuse ja tunnistuse Kristusest, sest ainult niiviisi õpime me tundma Jumalat nõnda nagu Ta tahab, et me seda teeksime.

Järgnev on see, kuidas ma usun, et Jumal tahab, et me Tema Poega näeksime: „Aga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.“ (Jakoobuse 1:17)

Jeesus oli kui kingitus, kui and! Jumal koondas kõik oma allikad kokku Jeesusesse – „Ta andis oma ainusündinud Poja...“ (Johannese 3.16). Kristus on Jumala hea ja täiuslik and meie jaoks, kes läkitati maa peale. Näed sa Jeesust kui Jumala täiuslikku andi sinu jaoks? Näed sa Teda kui ainukest allikat, kelle läbi elada rõõmsat, võidukat, õiglast elu täis rahu ja hingamist?

Aegu enne seda, kui sind üldse loodi, nägi Jumal juba ette kõiki su valusid ja vajadusi. Ta teadis juba ette, et sa pead hakkama tegelema oma probleemide lahendamisega. Kuid Ta ei kogunud oma vastuseid kokku ega saatnud neid sulle kui mingi käsiraamatuna. Ei, Ta kinkis meile kõigile üheainsa lahenduse – mis vastaks kõikidele meie kriisidele ja vajadustele. Üheainsa Mehe, üheainsa Tee, üheainsa Vastuse kõigele, mida me vajame – Jeesuse Kristuse!

Jumal ütleb sulle: „Ma ei taha, et sa elaksid homse nimel, sest seda tehes jääb sulle ainult võimalus vaadata tagasi ja mõista, et tänane päev oleks olnud kõige parem aeg su jaoks. Jeesus ei saa muutuda su jaoks paremaks või tugevamaks kui Ta seda juba on! Miks sa siis ei lase mul olla sulle Jumalaks juba täna?“