ARMU POOLT MUUDETUD by Gary Wilkerson

Läbi kogu oma teenistusaja küsiti Jeesuselt kahte sorti küsimusi. Küsimusi, mis peegeldasid kõike nende küsijate kohta. Esimest sorti küsimus kätkes endas alati süüdistavat tooni. Religioossed juhid küsisid Jeesuselt ikka ja jälle: „Miks sa sööd ja jood koos patustega? Mis mõttes Sa oled saadetud Jumala poolt, kui Sul on selline maine?“ Teist sorti küsimus tuli inimestelt, kes maadlesid erinevate eluprobleemidega: „Kas Sa palun tervendaks mu haige tütre? Kas Sa palun vabastaks mu poja, keda deemonid aegajalt tulle viskavad? Kas Sa palun tervendaks mu veretõve, mis on vaevanud mind kogu mu elu? Jeesus, kas Sa palun aitaks mind?“

Näed sa erinevust nende kahte sorti küsimuste vahel? Mõlemad otsivad vastust Jumala loomuse kohta. Esimesed küsivad: „Kas patused väärivad Jumala armastust?“, samas kui teised küsivad: „Kas Jumal tahab mind aidata?“ Jeesus vastas mõlemale neile küsimusele tegudega. Esmalt muutis Ta kõigi hüljatute elud, tuues nad ühiskonna kõige põlatumatest nurkadest Jumala armastuse keskpunkti. Ta ütles neile: „Te olete nüüd kõige olulisemad. Te olete mu Isa kuningriigi keskpunkt.“ Teiseks andis Jeesus teada, et kõik süüdistajad polnud Jumalariigi kekspunktis. Ta ütles neile vägagi selgelt: „Teil pole vähimatki sõnaõigust mu Isa Kuningriigis.“

Kas sooviksid omada tähendusrikast ja olulist rolli Jumala kuningriigis? Kui nii, siis ole valmis panema maha oma viskevalmis kivid ja võtma kanda Tema armu risti. Iga kord, kui käitud nagu Jeesus seda tegi, olles armuline nende vastu, kes patust vaevatud, oled sa osa suurest muutuse protsessist. Su teod muudavad nii sind ennast, süüdistatuid kui süüdistajaidki. Ühtlasi aga saavad passiivsedki kristlased Jumala armu ilmingute kaudu üles õhutatud.

Las meist kõigist saada Jumala armu armee liikmed, tõmmates Tema kuningriiki nii sõltlasi kui mittesõltlasi, nii nukraid kui muretuid, nii rikkaid kui vaeseid, nii üksildasi kui elurõõmsaid. Las iga hing kogeda, et ta on armastatud ja kuulub kuhugi ja las me kõik saada muudetud oma Päästja imelise armu kaudu.