SILMITSI VÕIMATUSTEGA

Kaades-Barnea oli võimatustega silmitsi seismise koht. Paiga nimi ise tuleb heebreakeelsest sõna juurest, mis tähendab: „põgenik, hulkuv, uitaja“. Ehk lühidalt öeldes: kui teed siin vale valiku, lõpetad läbi elu kõrbes uitamisega.

Paljud kristlased on oma elus just täpselt sellises kohas. Jumal on andnud neile oma lepingulised tõotused. Neil on selja taga võrratu minevik koos Jumalaga, kes on päästnud ja vabastanud neid ning teinud ime ime järel nende eludes. Kuid hingevaenlane on tulnud oma valedega, andes neile mõista, et nad ei saa hakkama. Ta on veennud neid, et nad pole piisavalt head ja et Jumal on endiselt pahane nende mineviku pattude pärast ega andesta neile iial.

Ütle mulle: oled ka sina hakanud uskuma neid valesid? Usud sa tõesti, et Jumal jätab su omapäi keset su raskusi? Kui nii, siis mingil hetkel oma usuelus oled sa lakanud võtmast Jumalat Tema sõnast. Sa ei tegutse enam tema korraldustest lähtuvalt ja sinuga juhtub sama, mis iisraellastega: sinu Kaades-Barneas kogetav proovilepanek määrab ära su ülejäänud aastad.

Nii nagu iisraellasi, on Jumal kandnud ka sind läbi kohutava kõrbe. Vaadates tagasi oma elule, võid meenutada kohutavaid katsumusi, millega silmitsi seisid või valulikke läbikukkumisi, mida kannatasid. Läksid läbi raskuste, millest ei uskunud enam kunagi välja tulevat. Kuid ometi oli Jumal ustav kõigis neis olukordades su suhtes. Ta sirutus iga kord su poole ja korjas sind taas üles, mistõttu võid täna öelda: „Jumal pole mind kunagi alt vedanud! Olen täna siin ainuüksi tänu Tema armule. Jumal kandis mind oma kätel nagu isa kannab oma lapsi.“

Kuid mis veelgi olulisem – Jumal kandis su neist olukordadest välja, et tuua sind omakorda sisse. Sind ootab ees tõotatud maa, nagu see ootas iisraellasigi: „Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees.“ (Heebrealastele 4:9). Jumal päästis sind selleks, et tuua sind ühte hingamispaika. Kuid mida see hingamispaik endast kujutab? See on vankumatu usu ja usalduse koht oma Jumalasse. Paik, kus usud Tema tõotustesse ja kus koged usaldust, mis kannab läbi kõige raskematestki aegadest. Selleks aga, et sinna paika jõuda, pead esmalt läbima Kaades-Barnea. Seal olles seisad silmitsi lahinguga, mis on ülimalt intensiivne ja ületab kõik su senised läbielamised. Seal kohtad vaenlasi, hiiglasi, kõrgeid müüre ja paljut muud, mis tundub peale vaadates võimatuna. Nii et sul ei jää muud üle, kui usaldada täielikult Jumalat, et Tema kannab sind läbi.