RIKKALIK JA RAHULDUSTPAKKUV ELU by Gary Wilkerson

Illustreerimaks meile seda rikkalikku ja rahuldustpakkuvat elu, mis Jumalal on me jaoks, kasutas Jeesus lambatara näidet: ”Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad.” (Johannese 10:9) Kõik Ta lambad on seal lambataras kõigi vaenlaste eest kaitstud. Nad toituvad Jumala Kuningriigi „haljastel aasadel“, nautides rahu, tervist ja vabadust. Ja just see õnnistatud elu on see, mida me vaenlane Saatan tahab röövida meilt. Saatan on pühendunud sellele, et hävitada meie kallist usku ja Jeesus kirjeldab teda kui varast, kes hiilib lambatarasse: „Kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel…Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama.” (Johannese 10:1, 10).

Kui on üldse midagi, mida Saatan meilt röövida tahab, on selleks elu, mille Jumal on meile plaaninud. Ta püüab kõrvaldada meid neilt ”haljastelt aasadelt” (st eluliselt tähtsat vaimulikku toitu), mille Jeesus on meile andnud. Ebaküpsed kristlased on selleks kõige kergem saak, kuna nad püsivad ”piima toidul” ega liigu edasi Jumala Sõna tahke roa juurde. Kriisihetkedel on nad Saatana jaoks kõige ahvatlevam sihtmärk. Nad sattuvad paanikasse, olles täis hirmu ja muret ning mõeldes: ”Ma ei tea, mis otsust langetada! Kus Sa küll oled Jumal?”

Endise Times Square’i koguduse pastorina nägin seda sageli sündimas. Rahval oli seal võimalus ammutada põhjalikku ja tahedat õpetust, mis tugines otse Jumala Sõnale. Seetõttu võite vaid ette kujutada mu šokki, kui kohalikud elanikud rääkisid mulle, kuidas kristlased ei läinud kogudusse seetõttu, et neil oli tarvis minna kuulama mõnda šarlatani, kelle peamine fookus oli rahal. Kuidas see oli üldse võimalik peale taolist korralikku ja tahedat piibellikku rooga koguduses?

See omakorda toob aga esile teise takistuse, millega iga kristlane silmitsi seisab: valeõpetajate ahvatlev evangeelium. Jeesus õpetas: ”Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.” (Johannese 10:5). Need „võõrad“ riietuvad, näevad välja ja kõlavad nagu iga hea pastor. Kuid evangeelium, mida nad kuulutavad, juhib mingi hetk inimesed eemale Kristuse rikkalikust, rahuldustpakkuvast „haljast aasast“, juhtides nende hinged hävingusse. Seetõttu on äärmiselt oluline, et õpiksime tundma oma Hea Karjase häält, olles võimelised eraldama seda valekarjaste häältest. Kuidas me seda teeme? Toitudes vaimsest tahkest roast, mida meie Karjane meile lahkesti pakub: ”Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.” (Roomlastele 10:17). Ainus viis, kuidas eristada võltsingut originaalist, on tunda originaali väga lähedaselt ja isiklikult. Ainuüksi siis, kui imbume läbi Jumala puhtast Sõnast, õpime ka lähedaselt tundma taevast lähtuvat väljanägemist, heli, lõhna ja maitset.