TÄIDETUD JUMALA TÄIUSEGA

„Aga ma tean, et teie juurde tulles tulen ma Kristuse rohke õnnistusega.“ (Roomlastele 15:29). Paulus kirjutas need sõnad Rooma kristlastele, andes mõista, et ta ei kahtle hetkekski, et kui ta neid kohtab, on see Kristuse täite õnnistustega.

Need apostli sõnad viitavad millelegi, mida iga usklik peaks teadma. Ja see on see, et Kristuse õnnistusel on erinevad mõõdud ja tasemed. Osad usklikud saavad kätte Tema õnnistuste täismõõdu, mis on ka Tema eesmärk. Me kõik oleme loodud selleks, et saada osa Issanda täismõõdus õnnistustest. Samas on ka neid kristlasi, kes saavad osa vaid väikesest jaost Kristuse õnnistustest.

Oma kirjas Efeslastele, õhutab Paulus kõiki püüdlema õnnistuste täismõõdu poole: „Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt…kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda…ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.“ (Efeslastele 4:7, 13, 3:19). Pane tähele seda viimast sõna „täiusega“. Kreekakeelne sõna, mida Paulus siin kasutab, on: „ülesande täitmine nii, et saad ääreni täis“. See on Jumala eesmärk me elude suhtes – et me püüdleks Kristuse õnnistuste täiuse poole oma eludes.

Paulus läheb kogu looga veelgi detailsemaks, kirjutades: „Üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.“ (Efeslastele 4:5-6). Ehk lühidalt öeldes: Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim elab iga oma lapse sees. Jeesus tõotas: „Me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.“ (Johannese 14:23). Paulus annab meile selgelt mõista, et meil kõigil on võrdselt sama ligipääs Issanda juurde. Seega on meil ka kõigil võrdsed võimalused saada osa Tema üha kasvavatest õnnistustest, nii et me elud peaks tõesti kasvama pidevalt „Kristuse õnnistuste“ poolest.

Mõtle Kristuse imeliste õnnistuste mõõdu peale Pauluse elus. See mees sai Jeesuselt isiklikult ilmutusi. Ta kirjutab, et Kristus ilmutas end tema läbi. Loomulikult oli Paulus teadlik, et ta polnud saavutanud kogu täiuslikkust. Kuid samas oli ta ka kindlalt veendunud, et ta elus polnud midagi, mis oleks saanud takistada Kristuse õnnistuste voolamist.