USTAV JUHTIJA by Gary Wilkerson

„Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane…lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja.“ (Johannese 10:2-3).

Me kõik vajame juhtimist, et langetada erinevaid otsuseid elus. Samas, kaootilises maailmas nagu see meie oma on, pole heade juhiste leidmine sugugi mitte kerge. Jeesuse sõnul on kristlaste seis aga erinev. Ta andis ülaltoodud piiblilõigus väga selgelt mõista, et Tema järgijad – „Tema oma lambad“ – kuulevad Tema häält ja lähevad Tema juurde. See pilt räägib Heast Karjasest, kes pakub oma lammastele kõike vajaminevat hoolt ja juhatust.

Kuid on sellest piisav, et langetada elus raskeid ja olulisi otsuseid? Me kõik seisame silmitsi tõsiste teemadega, mille osas vaja langetada otsuseid: „Kellega abielluda? Millist ametit õppida? Mis on mu elu eesmärk?“ Kõik need otsused võivad tuua kaasa palju pingeid – eriti veel siis, kui oleme minevikus langetanud valesid otsuseid. Mu enda elu on küll tohutult õnnistatud Jumala poolt, kuid ma ei taha, et mu lapsed ja lapselapsed teeksid samu vigu, mida ma ise olen teinud. Nii nagu iga lapsevanem, tahan minagi jagada oma lastele parimat võimalikku juhatust.

Hea uudis on aga see, et meil on Karjane, kes tahab juhatada meid kõigis asjades, ükskõik kui puusse me ka ise oma otsustega poleks pannud. Tal on meelevald juhtida meid imeliselt õnnistatud ellu, sõltumata meie varasematest läbikukkumistest. Ta ise ütleb meile, et Tema eesmärk meie elude juhtimisel on „et meil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.“ (Johannese 10:10).

Me kõik teame, kui oluline on järgida korralikku juhtimist. Mõeldes elu suurtele otsustele, siis: kes sind juhatas neis? Milline oli nende endi kogemus? Milliseid oskusi ja teadmisi nad kasutasid, et aidata sul jõuda sinna, kuhu tahtsid minna? Osadel me elu „juhtidel“ on piisavalt tarkust, et aidata meid välja teatud keerulistest olukordadest. Kuid on neil ka teadmisi, kuidas juhtida meid selle rikkaliku eluni, mida Jeesus on meile tõotanud? Meie Issandana on Jeesus valmis nii palju enamaks kui vaid meie juhtimiseks – Ta loob meiega ühe suhte. Ta tahab, et me teaks enamat, kui vaid seda, kuhu ja millal minna. Ta tahab, et oleksime rikkalikult õnnistatud ka Tema isikliku tundmise läbi igas oma eluvaldkonnas. Nii et ajal, kui me püüame pingsalt leida mõnda juhiste käsiraamatut, ütleb Ta lihtsalt: „Järgi mind!“