UUS KÄSK by Carter Conlon

„Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima, ja nagu ma ütlesin juutidele: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla”, nii ütlen ma praegu ka teile. Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Johannese 13:33-35).

Jeesus kõneles selles piiblilõigus oma jüngritega üsna vahetult enne oma ristile minekut. See oli üks imeline vaatepilt! See üks, kes oli Jumala üliküllusliku armastuse kehastus kogu inimkonna jaoks, andis oma jüngritele käsu järgida end selle armastuse sügavustes ja armastada teisi selle sama armastusega. Eriti veel neid, kes jagasid nendega sama usku. Otse loomulikult ei kehtinud see käsk vaid neile, kes sel hetkel koos Jeesusega olid, vaid see kehtib ka sinu ja minu jaoks täna.

Pane tähele, et armastus, millele Jeesus viitab, ei tähenda lihtsalt mingit kiindumist või vastastikust tõmmet üksteise suhtes. Ei! Issand kutsub oma kogudust väljendama sellist armastust, mis on nii sügav ja nii üle inimlike võimete, et see lihtsalt annab vaieldamatult tunnistust Jumala reaalsusest. „Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega…ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi.“ (1 Korintlastele 13:4-8).

Olles saanud Jeesuselt selle uue käsu, arvas apostel Peetrus, et tal on kaasasündinud võime teha seda, mida Jeesus kutsus neid tegema. Ta küsis Jeesuselt: „Issand, kuhu sa lähed?” Jeesus vastas: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa sina mulle praegu järgneda, aga sa järgned hiljem.” (Johannese 13:36). Ehk teisisõnu ütles Jeesus: „Peetrus, sul ei ole veel sellist jõudu, et minna sinna, kuhu mina lähen. Sa ei suuda armastada nii nagu mina armastan.“ Ka meie peame mõistma seda nõtrust endas. Mina ei suuda armastada kedagi nii nagu Jeesus on seda käskinud ja nii ei suuda seda sinagi. Ainuüksi Jumalalt tuleb see ülevoolav armastus, mida vajame. Ainuüksi siis, kui Püha Vaim langeb me üle, kui Kristuse võidust saab meie võit ja Jumala südamest meie süda, suudame me täielikult täita Tema käsku.

__________

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.