ÄRA KARDA - KINNITA OMA SILMAD JEESUSELE

Kuigi me peame panema tähele „vahimeeste“ hoiatusi, ei tohi need hoiatused saada meile kinnisideeks.

Prohvetlikud sõnumid peavad tegema meid valvsaks ja hoiatama meid ning me peaks võtma tõsiselt iga sõnumit, mis on kooskõlas Piibliga. Me peaks saabuva tormi osas koondama nii palju infot kui vähegi võimalik, et valmistada ette oma südamed ükskõik millisteks raskusteks, mis ka ees ei oota. Kuid me ei tohi lasta hirmul ja ärevusel võtta võimust oma mõtete üle, lastes neil immutada kogu meie meeled ja südame.

Pimeduseaeg on raudselt tulemas ja kohtumõistmine juba me ukselävel. Kuid jumalarahvana ei tohi me lasta sündida sellel, et me laseme pimeduse pilvedel varjutada Jumala võrratute tõotuste valgust, mis räägivad armust ja armastusest oma laste vastu. Me peame olema hästi teadlikud Jumala Sõnast ja Tema prohvetitest, kuid samas me ei tohi jääda selle prohvetliku tunnetuse sisse nii suurel määral, et see vallutab kogu meie elu.

Saatan igatseks näha seda juhtumas, sest ta teab, et kui ta ei saa panna sind kahtlema Jumala Sõnas, mis puudutab kohtumõistmist, siis ta veab su teise äärmusesse, kus sa tunned haiglast hirmu lõpuaegade ees. Ta tahab röövida sinult kogu sinu lootuse, külvates su mõtted üle kurjakuulutavate mõtetega.

Apostel Paulus kinnitab meid neis asjust järgmiste juhtnööridega. „Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!“ (Filiplastele 4.8) Paulus ütleb meile, et „te olete kuulnud neid hoiatusi. Nüüd lihtsalt võtke kinni sellest, mida Jumala Sõna ja Tema sulased räägivad ja peale seda kinnitage kogu oma tähelepanu ja mõtted Jeesusele ning Tema headusele!“

Ma olen ustavalt kuulutanud peagi-saabuvast ülemaailmsest majandus-holokaustist ja me juba näeme seda sündimas üle maailma. Ma olen hoiatanud ka selles osas, et kristlased saavad kannatama ja seal saab olema suuri raskusi ja kaotusi. Just praegu on suured hulgad Jumala pühasid üle maailma kannatamas uskumatut tagakiusu. Kuid samas ei ole need asjad minu teenistuse peamised keskpunktid. Minu südame kõige sügavaim igatsus on kuulutada Jumala Isa armastust ja meie Päästja Jeesuse imelist armu!