KIIRELOOMULINE SÕNUM

Tunnen väga tugevat Püha Vaimu sundust saata välja kiireloomuline sõnum kõigile meie listis olijaile ja piiskoppidele ning sõpradele, kellega oleme kohtunud erinevais paigus üle maailma.
KOGU MAAD-RAPUTAV HÄDA ON TULEMAS JA SEE SAAB OLEMA NII HIRMUÄRATAV, ET ME KÕIK SAAME VÄRISEMA; KA KÕIGE PÜHAMAD MEIE SEAST.
Ma olen kümme aastat hoiatanud tuhandest tulekahjust, mis tabavad New York City’t. Need saavad haarama enda alla meeletult suuri alasid, kaasaarvatud New Jersey and Connecticut’i piirkondi. Suuremates linnades üle kogu Ameerika leiavad aset suured mässud ja rahutused ning lõõmavad tulekahjud. Just sellised, mida me nägime Watts’is, Los Angeles’s aastaid tagasi.
Tulekahjud ja rahvarahutused saavad aset leidma linnades üle kogu maailma. Rüüstamised, millest ei pääse ka Times Square, New York City. See, mida me hetkel kogeme, ei ole ei majanduslangus ega isegi depressioon, vaid Jumala viha. Psalmis 11 on kirjutatud:

„Kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha?“ (s.3)

Jumal mõistab kohut nii Ameerika kui kõigi rahvaste vohava patu üle. Ta on hävitamas ilmalikke alussambaid.

Prohvet Jeremija anus nurjatut Iisraeli, öeldes: „Nõnda ütleb Issand: Vaata, mina valmistan teile õnnetuse ja pean nõu teie vastu. Pöördugu seepärast igaüks oma kurjalt teelt ja parandagu oma viise ja tegusid! Aga nad vastavad: Asjata! Sest me käime oma nõu järgi ja talitame igaüks oma kurja südame paadumuses.“ (Jeremija 18:11-12)

Psalmis 11:6 Taavet hoiatab: „Ta laseb sadada õelate peale süsi, tuld ja väävlit; ja kõrvetav tuul on nende karikaosa.“ Miks? Taavet vastas: „Sest Issand on õiglane, ta armastab õiglust; õiged saavad näha ta palet.“ (s.7) See on õiglane kohus – just nagu Soodoma ja Gomorra kohtumõistmispäeval.

MIDA PEAKSID ÕIGED TEGEMA? KUIDAS JÄÄB JUMALA RAHVAGA?

Esmalt tahaks jagada Teiega üht praktilist sõna, mille ma sain juhtnöörina iseenda jaoks. Varuge ja pange kõrvale 30-päeva jagu toitu, tualett-tarbeid ja teisi esmatarbekaupu. Lähenevat hävingut märgates tühjendatakse suuremate linnade toidupoed ühe tunni jooksul.

Mis puudutab meie vaimulikku reaktsiooni, siis meil on vaid kaks võimalust ja need on kirjas Psalmis 11. „Me põgeneme mägedele nagu lind“. Või nagu Taavet ütles, kes kinnitas oma pilgu Issandale, kes istus taevas oma troonil: „Tema silmad näevad igale poole, ta pilgud katsuvad läbi inimlapsi.“ (s.4) „Ma otsin pelgupaika Issanda juures.“ (s.1)

Ma ütlen oma hingele: pole põhjust põgeneda...pole põhjust peita end. See on Jumala õiglane töö. Mina aga vaatan oma Issandale, kes istub troonil ja kelle õrnust ja armastust täis silmad jälgivad igat minu sammu ning ma usun, et Tema kannab oma rahva läbi isegi keset üleujutusi, tulekahjusid, rahutusi, proovilepanekuid ja kõikvõimalikke katsumusi.

Tähelepanu: Ma ei tea, millal need asjad saavad sündima, kuid ma tean, et need ei ole enam kaugel. Mina olen oma südame te ette väljavalanud – Teie tehke selle sõnumiga, mida kõige paremaks peate.


Jumal õnnistagu ja hoidku Teid!
Kristuses,
DAVID WILKERSON