JUMALA LÄHEDUSES OLEMISE SALADUS

Taavet räägib Laulud 31 Tema lähduses olemise saladusest (olles varjatud Tema palge varju alla). Ta kirjutab:”Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma palge varju all meeste õeluse eest; sa peidad nad ulualla tigedate keelte riiu eest.” (Laulud 31:19-20).

Taavet ütleb siin midagi väga sügavat: “Kõik tõeline tugevus tuleb Issanda lähedusse tõmbumisest. Meie tugevuse suurus on võrdeline sellega, kui lähedal oleme talle!” Lihtsalt öeldes, mida lähemal oleme Jeesusele, seda tugevamaks me saame. Ja kogu tugevus, mida me eales vajame tuleb ainult läbi meie salajase palveelu. Kui me lihtsalt hoiame Kristuse lähedale, siis tuleb tema meie lähedale, andes meile igapäevast värsket leiba. Selles seisnebki tema läheduses olemise saladus!

Vanas Testamendis võrdsustati Jumala lähedust seaduselaekaga. Iisrael uskus, et kusiganes see laegas oli, seal oli ka Jumala lähedus. Seega, kuhu iganes inimesed läksid, võtsid nad endaga laeka kaasa. Me näeme seda Issanda läheduse ja laekaga seotud olevat usunäidet 1 Saamueli 4.

Kurat kardab väga Issanda lähedust meie elus. Ta väriseb selle mõtte peale, et usklik võiks olla Kristusele lähedal. Nii, et kui deemonlikud hulgad näevad sind igapäev põlvili palves, sinu Taevase Isa läheduses, siis hüüab kogu põrgu: “Jumal on koos selle usklikuga. Sellel inimesel on jumalik lähedus. Mida saame meie tema vastu teha?”

Sellepärast teeb saatan kõik endast sõltuva, et varastada sinu elust Issanda lähedust. Sellepärast tahab ta su hinge maha suruda kahtluse ja hirmuga. Ta tahab, et sa oleksid kogu oma jõust tühjaks pigistatud! Ta kasutab kõike võimalikku, isegi “häid” asju, et hoida sind eemal isikliku aja veetmisest Jeesusega. Ta teab, et sinu veedetud aeg Kristusega teeb sind võidukaks selle ajastu hirmude ja ängistuse üle!

Jumala Sõna ütleb meile, et me võime jätkuvalt palvetada. See on vaikne palve, igal ajal, igas kohas. Ma olen jõudnud selleni, et minu kõige tähtsamad palved on need vaikselt sosistatud tänupalved, mida ma talle terve päeva vältel väljendan. See hoiab mind tema lähedusest teadlikuna.