JÄRG EELMISELE SÕNUMILE....

Kogesin hiljaaegu tugevalt oma südames saata välja KIIRELOOMULINE sõnum, hoiatamaks suure häda eest, mis paneb isegi Jumala väljavalitud värisema.

Üks piiskop küsis mu käest: „Kas sellele sõnumile mingit järelsõna polegi? Selles osas, et kuidas Jumala rahvas peaks sellele esimesele sõnumile reageerima?“

Ma saan vastata sellele küsimusele ainult selle läbi, mida Püha Vaim on isiklikult minu südamesse rääkimas, et mida mina pean tegema. Oma eelmises sõnumis ma ütlesin, et Püha Vaim juhtis mind väga praktilisel viisil panema kõrvale ühe kuu toiduvarud, sest terrorismi tärgates tekkib suur paanika. Kuid see peab olema isiklik sõnum igale ühele eraldi.

Järgnev aga on see, mida ma kogen Püha Vaimu rääkimas oma südames seoses minu isikliku reageeringuga saabuvate hädade suhtes ja see on väga lihtne – PÜSI PAIGAL JA OOTA ISSANDA PÄÄSTET! „Aga Mooses vastas rahvale: "Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab!....Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige!" (2Moosese 14:13-14)
Selline peab olema meie usuhoiak keset häda ja õnnetusi. Mida sai Iisrael teha Surnumere lahknemise osas? Vaarao armee oli tulemas selja tagant, kummalgi pool kõrgusid suured mäed ja ees laius avar meri. Liha karjus: „Tehke ometigi midagi!“

Liha kisendab lootusetuses. Kas Jumala rahvas suudab kuivatada mere? Ületada mägede kõrguse? Võidelda relvadeta suure armee vastu? Väliselt tundub, et nad on väga hirmuäratavas, surmavas olukorras. Jumala rahvas väriseb – ja sel samal hetkel tuleb sõna Jumalalt, mis ütleb: „Püsige paigal. Ärge kartke. See on päästetund. Te saate nägema, kuidas selle maailma võimu ja vägede alustalad maha kistakse, kuid samal hetkel mina võitlen ka teie eest. Hoidke alal oma rahu – püsige paigal ja vaadake minu tegusid!“
Armsad, minu hääl on vaid üks paljude seast, kes räägivad neid samu asju. Me võime väriseda küll mõne aja, kuid need, kes tõeliselt tunnevad Jumala Sõna, kogevad kiiresti Püha Vaimu lohutust. Meid kastetakse suure rahuga – üleloomuliku vaikusega – mis saab olema võrratuks tunnistuseks väga suurtele hulkadele neile, kes kardavad.

Kristuses,
David Wilkerson